Nakliyat nedir, Nakliyat ne demek

Nakliyat; kökeni arapça dilinden gelmektedir.

  • Taşıma işleri, taşımacılık

Nakliyat hakkında bilgiler

Ulaşım, bir nesneyi veya bir kişiyi bulunduğu yerden farklı bir yere aktarmadır. Köyler, şehirler, ülkeler arasında bir yerden bir yere gidiş geliş demektir. Karayolu ulaşımı, denizyolu ulaşımı, havayolu ulaşımı ve demiryolu ulaşımından oluşmaktadır.

VikiKaynak'ta Ulaşım ile ilgili belge kayıtları bulunmaktadır.

Vikisöz'de Ulaşım ile ilgili alıntılar bulunmaktadır.

Nakliyat ile ilgili Cümleler

  • Nakliyatın gecikme ihtimaline karşı özel gecikme sigortamız var.
  • Ben, bir deniz nakliyat şirketi için çalışıyorum.

Nakliyat tanımı, anlamı:

Nakliyatçı : Taşıma işleri yapan kimse, taşımacı.

Nakliyatçılık : Nakliyatçı olma durumu. Nakliyatçının işi.

Taşıma : Taşımak işi.

Taşımacılık : İnsan, mal vb.nin çeşitli araçlarla bir yerden bir yere taşınması işi, nakliyecilik, nakliyat, transport.

Nesne : Belli bir ağırlığı ve hacmi, rengi olan her türlü cansız varlık, şey, obje. Öznenin dışında kalan her konu, obje. Geçişli fiili bütünleyen yalın veya belirtme durumunda bulunan tümleç.

Kişi : Oyun, roman, hikâye vb.nde yer alan kimse. Erkek. Çekimli fiillerde ve zamirlerde konuşan, dinleyen, sözü edilen varlık, şahıs. Eş, koca. Kadın veya erkeğe verilen genel ad, şahıs, zat, nefer.

 

Farklı : Farkı olan, aralarında fark bulunan, değişik, ayrımlı.

Aktarma : Alıntı. Bir yolcunun gideceği yere birkaç araç değiştirerek ulaşması. Bir oyuncunun topu kendi takımından bir başka oyuncuya göndermesi. Para aktarımı. Bir taşıttan başka bir taşıta geçme. Sürülmemiş tarlayı ilk veya ikinci kez sürme. Aktarmak işi. Bir kimsenin herhangi bir hakkını bir başkasına geçirmesini sağlayan iş, transfer. Arıları bir kovandan ötekine geçirme.

Şehir : Nüfusunun çoğu ticaret, sanayi, hizmet veya yönetimle ilgili işlerle uğraşan, genellikle tarımsal etkinliklerin olmadığı yerleşim alanı, kent, site.

Diğer dillerde Nakliyat anlamı nedir?

İngilizce'de Nakliyat ne demek? : adj. cargo carrying

n. transportation, portage

Fransızca'da Nakliyat : transport [le], expédition [la]

Almanca'da Nakliyat : der Transport, die Überlieferung

Rusça'da Nakliyat : n. транспорт (M), перевозка (F), традиции (PL)

adj. перевозочный