Nakliyatçılık nedir, Nakliyatçılık ne demek

  • Nakliyatçı olma durumu.
  • Nakliyatçının işi

Nakliyatçılık anlamı, tanımı:

Nakliyatçı : Taşıma işleri yapan kimse, taşımacı.

Nakliyat : Taşıma işleri, taşımacılık.

Durum : Duruş biçimi, konum, tavır. Ad soyundan kelimelerin birbirleriyle edatlarla ve fiillerle ilişkilerini belirleyen biçim, hâl. Bireyin toplum içindeki ilişkileriyle belirlenen yeri. Bir şeyin içinde bulunduğu koşulların hepsi, vaziyet, hâl, keyfiyet, mevki, pozisyon.

Olma : Olmak işi.