Portages türkçesi Portages nedir

Portages ingilizcede ne demek, Portages nerede nasıl kullanılır?

Reportages : Röportaj. Rapor tarzı. Raporlama.

Portage : Hamaliye. Taşıma. Taşıma ücreti. Taşıma yeri. Taşıma vergini. Nakliye. Nakletme. Hamallık. Nakliye yolu. Navlun.

Colportage : Seyyar kitap satıcısı. Gezici kitapçılık.

Reportage : Rapor tarzı. Raporlama. Röportaj.

Portague : Portekiz altın parası.

Portable forge : Portatif demirci ocağı.

Portable cage : Hayvanların taşındığı kafes. Taşıma kafesi.

Portable computer : Taşınır bilgisayar. Taşınabilir bilgisayar.

Porta : Kapı.

Portable camera : Sinema, televizyon alanlarında kullanılır. Elde taşınabilir ve kullanılabilir boy ve ağırlıktaki alıcı. tv. canlı yayında kullanılan ya da bir mıknatıslı görüntü aygıtına bağlı olarak çalışan, bir alıcı yönetmeninin taşıyıp kullanabileceği boy ve ağırlıktaki televizyon alıcısı. El kamerası. El alıcısı. Portatif kamera.

İngilizce Portages Türkçe anlamı, Portages eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Portages ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Shipping charge : Nakliye masrafı. Nakliye ücreti. Gemi ile gönderilen yük veya paketlerin maliyeti veya fiyatı. Navlun ücretleri.

 

Haulage : Çekme. Karayolu taşıma ücreti. Nakliye vergini. Karada kamyonla taşıma ücreti. Karayolu taşıması. Çekiş. Çıkarma.

Carrying expenses : Bir malın, bir özdeğin, ya da kişilerin bir yerden bir başka yere taşınmalarında taşıyıcıya ödenen para.

Transportation : Kara, deniz ve havayolu ile her türlü mal, hayvan ve insanın bir yerden başka bir yere götürülmesi. Aşınıp ufalanan özdeklerin dışgüçlerle, özellikle akarsu ve buzullarla yerlerinden alınarak alçak ve düz alanlara ya da denize dek götürülmeleri. Taşımacılık. Kimyasal tepkimeler ya da fiziksel olaylarda özdeğin uzay içinde bir konumdan bir başka konuma götürülmesi. Taşıt. Gönderme. Taşınma. Ulaştırma.

Conduction : Kondüksiyon. Isı iletimi. Erke ya da özdeği bir yerden bir yere taşıyabilme. İsal. Bir cisim içinde, ısı ya da elektrik erkesinin ya da herhangi bir erke türünün özdecikten. özdeciğe aktarımı. Fizik, kimya, veterinerlik alanlarında kullanılır. İletme. İletim. Isı geçirimi.

Carryovers : Makineye su yürümesi. Aktarma. Nakil. Sarkıntı. Repor işlemi. Müdevver zarar. Devren gelen mal veya eşya. Ertelenmiş iş. Hasılat bakiyesi.

 

Portage : Taşıma vergini.

Mobilization : Mobilizasyon. Seferberlik. Taşınma. Harekete geçirme. Seferber edilme. Nakil. Harekete gelme veya getirme. Akışkanlık.

Ingrafting : İçine yerleştirme. İçine sokma. İçine alma (engrafting olarak da yazılır). Birleştirme. Sokmak. Yerleştirmek. Aşılama. Aşılamak. Dikmek.

Carry forward : Nakli yekun yapmak. İlerletmek. Devreden. Nakli yekun. Nakletmek. Yeni sayfaya nakletmek. Toplam aktarmak. Nakletmek (hesap). Nakli yek-n yapmak.

Portages synonyms : cartroad, cart track, conveying, carriages, freight charges, track, fare, legwork, freightage, mobilisation, cartage, cost, shipment, carting, mobilizations, backhaul, freights, cargo, cartages, legworks, freight rate, truckage, porterage, shippings, cost of transport, handling, expressing, carriage freight, cargo carrying, convective, cost of transportation, freighted, shipping bill.