Shipping türkçesi Shipping nedir

Shipping ile ilgili cümleler

English: The soldiers are shipping off tomorrow.
Turkish: Yarın askerler gönderiliyor.

English: I work for a shipping company.
Turkish: Ben, bir deniz nakliyat şirketi için çalışıyorum.

English: It must have been broken during shipping.
Turkish: Nakliye sırasında kırılmış olmalı.

Shipping ingilizcede ne demek, Shipping nerede nasıl kullanılır?

Shipping agency : Nakliyat acentesi. Nakliyat işletmesi. Gemi acenteliği. Taşıma acentesi.

Shipping agent : Nakliyatçı. Nakliyeci. Gemicilik şirketi. Deniz nakliyecisi.

Shipping and handling : Yükleme ve nakliye. Nakliye.

Shipping and handling fee : Taşıma ücreti.

Shipping articles : Gemi çalışma koşulları. Kaptanla tayfa arasında yapılan sözleşme. Gemi personelinin kaptanla yaptığı anlaşma.

Shipping document : Gönderme belgesi. Sevk vesaiki. Hava nakliye makbuzu. Sevk belgesi. İkinci kaptan makbuzu. Konşimento. Antrepo makbuzu. Posta makbuzu. Yük senedi. Rıhtım makbuzu.

Shipping clerk : Sevkıyatçı. Bir şirketin ambalaj ve nakliyat işlerine bakan kimse. Sevk memuru. Yükleme memuru. Bir teknedeki hareket memuru. Gemi katibi.

 

Shipping company : Donatıma katılma. iyeliği ortaklaşa yürütülen bir geminin deniz teciminde kullanılmasından ötürü gerçekleşen ortaklık. Taşıma şirketi. Deniz nakliyat şirketi. Nakliyat şirketi. Deniz taşımacılığı şirketi. Gemi ortaklığı. Gemicilik şirketi.

Shipping business : Nakliyecilik.

Shipping charges : Yükleme giderleri. Gemi ile gönderilen yük veya paketlerin maliyeti veya fiyatı. Yükleme masrafları. Navlun ücretleri.

İngilizce Shipping Türkçe anlamı, Shipping eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Shipping ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Carriage : Çocuk arabası. Onaylama (tasarı vb). Nakliye vergini. Araba. Makinenin oynak parçası. Tavır. At arabası. Nakliye ücreti. Bebek arabası.

Ships : Kürekleri içeri almak. Gemi ile yollamak. Su almak (gemi). Tayfa olmak. Nakletmek. Yerine takmak. Tayfa olarak almak. Gemiye binmek. Göndermek.

Lation : Nakil.

Dismissal : İşten çıkarılma. Kovma. Düşünmeme. İşten çıkarma. Aklından çıkarma. Bırakma. Kafasından çıkarma. Azletme. Görevden alma.

Expressing : Telaffuz. İfade etme. İletişim. Dile getirme. Dışavurum. Söyleyiş. İletme.

Freighted : Nakletmek. Hamule. Nakliye yapmak. Yük ile yüklemek. Taşıma ücreti. Navlun. Yüklemek. Yük treni ile taşımak. Göndermek.

 

Forwarding : Yollama. Taşımacılık.

Dismissals : Kovma. Çıkarma. Reddetme. İşten çıkarma. İşten çıkarılma. Bırakma. Af. Ciddiye almayı reddetme. Aklından çıkarma.

Seafaring : Denizcilikle uğraşan. Denize alışkın. Denizcilik. Açık denizlerde seyre uygun. Deniz yoluyla seyahat eden. Gemicilikle uğraşan. Deniz yolculuğu. Gemi yolculuğu.

Fleet : Donanma. Fani. Çabuk. Yürük. Çevik. Seyretmek. Alay. Süratli. Park.

Shipping synonyms : merchant vessels, cargo ships, armada, freight, inciting, conveyances, convective, truckage, mobilization, shipload, mercantilism, mobilisation, portage, conveyance, impulse, expedition, naval commando, conveying, carryover, conduction, propulsion, communication, shippings, mapping, shiploads, cartages, mobilizations, air transport, shipments, impulsions, merchandise marine, delivery, carriage freight.

Shipping ingilizce tanımı, definition of Shipping

Shipping kelimesinin İngilizce - İngilizce çevirisi (English to English) : Relating to ships, their ownership, transfer, or employment. The act of one who, or of that which, ships. As, the shipping of flour to Liverpool. As, shiping concerns.