Forwarding türkçesi Forwarding nedir

 • Taşıma.
 • Nakliyat.
 • Yollama.
 • Nakliye.
 • Sevkiyat.
 • Bir malın bir yerden bir başka yere, bir kişiden bir başka kişiye gönderilmesi.
 • Sevk.
 • Gönderme.
 • Taşımacılık.
 • Nakletme.
 • Ekonomi alanında kullanılır.
 • İrsal.

Forwarding ingilizcede ne demek, Forwarding nerede nasıl kullanılır?

Forwarding address : Yeni adres. Varış adresi.

Forwarding agency : Nakliyat şirketi.

Forwarding agent : Sevkiyat acentesi. Acente. Gönderen. Sevkıyat acentası. Nakliye komisyoncusu. Nakliye acentesi. Satılmak üzere ya da başka nedenlerle başkasına ve başka yere mal gönderen kişi. Taşıma aracılığı yapan acenta. Nakliyat acentası.

Forwarding agents : Sevkiyat acentesi. Nakliye acentesi. Taşıma aracılığı yapan acenta. Taşıma aracısı. Nakliyeci. Nakliyat acentası. Acente. Sevkıyat acentası. Tecimsel olan ya da olmayan malları taşıma işleriyle uğraşan aracı.

Forwarding business : Nakliyat işi. Nakliyat ticareti.

Forward buying : Gelecekte teslim edilmek üzere satın alma. Ön alım. Vadeli satın alma. Vadeli teslim piyasasında satın alma. Gelecekte teslim satınalma.

Forwarding country : Malı gönderen ülke.

Forward air controller : Uçuş müfettişi. İleri hava kontrolörü.

Forwarding station : Nakliye istasyonu.

Call forwarding : Çağrı yönlendirme.

İngilizce Forwarding Türkçe anlamı, Forwarding eş anlamlısı

 

Sözcükler, direkt olarak Forwarding ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

A priori theoretical criteria : Öncül kuramsal ölçüt.

Carriage freight : Nakliye masrafları. Navlun. Nakil masrafları.

A priori probability : Öncül olasılık.

Progress : İlerleme. İlerlemek. Gelişim. Gelişmek. Kalkınmak. Kalkınma. Devam etmek. Gelişme kaydetmek. Gelişme. İyileşme.

Ingrafting : Dikmek. Propagasyon (üreme) amacıyla bir dalın bir ağaçtan başka bir ağaca nakledilmesi. Sokmak. İçine alma (engrafting olarak da yazılır). İçine yerleştirme. Yerleştirmek. Aşılamak. İçine sokma. Birleştirme.

Delivery : Teslimat. Devretme. Teslim etme. Dağıtma. Doğurma. Bir şeyi, verilmesi gereken yere verme. Doğum. Teslim. Bilgisayar, hukuk, iktisat, ekonomi, veterinerlik alanlarında kullanılır.

Carriages : Taşıyıcı alttakım. Navlun. Araba. Binek arabası. Onaylama (tasarı vb). Tutum. Vagon. Tavır.

Expeditions : Çabukluk. Hız. Sefer. Acele.

Consignment : Aracıya satılmak üzere gönderilen mal. Koruyum. Gönderi. Gönderilen mal. Tevdi. Mal gönderme. Bir malın belirli bir süre korunmasını ücret karşılığı birine bırakma. 2, ücret karşılığı belirli bir süre korunması için birine bırakılan mal. Sevkedilen mal.

 

Carriage : Çocuk arabası. Bebek arabası. Tutum. Vagon. Binek arabası. Duruş. At arabası. Tavır. Makinenin oynak parçası.

Forwarding synonyms : dispatch, mapping, freighted, impulsion, remission, cross reference, backhaul, carryovers, haulage, carting, abel blanchard model, shipping, haulages, conduction, a posteriori analysis, conveyance, transmitting, sending, freighting, carrying trade, expedition, a priori analysis, shippings, expressing, carried on his back, communication, shipment, instigation, aalens linear regression model, allusion, cost of transportation, a b model, handling.

Forwarding ingilizce tanımı, definition of Forwarding

Forwarding kelimesinin İngilizce - İngilizce çevirisi (English to English) : The act or occupation of transmitting merchandise or other property for others. The act of one who forwards.