Tanzimatçı nedir, Tanzimatçı ne demek

Tanzimatçı; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de özel olarak kullanılır.

  • Tanzimat hareketinde görev almış olan kimse
  • Tanzimat yanlısı kimse.

Tanzimatçı tanımı, anlamı:

Tanzimat : İdari işlerin düzeltilmesi için alınan önlemlerin ve uygulamaların tamamı. Sultan Abdülmecit zamanında, 1839'da Gülhane Hattıhümayunu adıyla anılan bir fermanla ilan edilen, yönetimi iyileştirme tasarısı ve bu iyileştirmenin yapıldığı dönem.

Tanzim : Düzenleme, düzen verme, yoluna koyma. Sıraya koyma, sıralama.

Hareket : Demir yollarında katarların düzenlenmesi ve hangi saatlerde yola çıkıp hangi duraklarda karşılaşacaklarını düzenleme işleri. Bir parçanın yavaşlık, çabukluk derecesi. Kas ve eklemlerin, belli doğal şartlar içerisinde işlemeleri sonucu vücut bölümlerinde düzenli ve olumlu etkilerle oluşturdukları yer değişimi. Deprem. Davranış, tutum. Bir cismin durumunun ve yerinin değişmesi, devinim, aksiyon. Belirli bir amaca varmak için birbiri ardınca yapılmış olan ilerlemeler, akım. Devinim. Vücudu oynatma, kıpırdatma veya kımıldanma. Yola çıkma.

Görev : Bir organ veya hücrenin yaptığı iş. Bir cümlede bir dil biriminin öbür birimlerle ilişkisi aracılığıyla yerine getirdiği iş. Bir kimseye veya bir kurula verilen özel amaçlı iş, misyon. Bir değerin başka değerlerle olan ilişkisi. Resmî iş, vazife. Bir nesne veya bir kimsenin yaptığı iş. İşlev.

Kimse : Herhangi bir kişi, kim olduğu bilinmeyen kişi.

Yanlı : Yandaş.

Tanzimatçılık : Tanzimat yanlısı olma durumu.