Temel sayılar nedir, Temel sayılar ne demek

Temel sayılar; bir matematik terimidir.

  • Asıl sayılar

Temel sayılar tanımı, anlamı:

Temel : En önemli, belli başlı, ana, taban, esas, asıl, baz. Bir yapının toprak altında kalan ve yapıya dayanak olan duvar, taban vb. bölümlerinin tümü. Bu bölümleri yapmak için kazılan çukur. Bir şeyin gelişimi için gereken ilk ögeler.

Asıl : Kök, köken, kaynak. Gerçeklik. Soy, nesep. Gerçek, esas. Aranılan nitelikleri en çok kendinde toplamış olan. Bir şeyin temelini oluşturan, ana. Bir görevde sürekli bulunan, yedek karşıtı. (a'sıl) Gerçekten, gerçek olarak. Bir şeyin kendisi, örnek, kopya karşıtı.

Asıl sayılar : Sıra veya üleştirme eki almamış yalın sayılar, temel sayılar.