Actually türkçesi Actually nedir

Actually ile ilgili cümleler

English: Ali actually believed that.
Turkish: Ali aslında ona inanıyordu.

English: Ali actually believed you.
Turkish: Ali gerçekten sana inandı.

English: Ali actually believed he could predict the future.
Turkish: Ali gerçekten geleceği tahmin edebileceğine inanıyordu.

English: Ali actually apologized to Mary.
Turkish: Ali aslında Mary'den özür diledi.

English: Ali actually didn't do what he said he did.
Turkish: Ali aslında yaptığını söylediği şeyi yapmadı.

Actually ingilizcede ne demek, Actually nerede nasıl kullanılır?

Contractually : Anlaşmalı olarak. Sözleşmeye göre. Sözleşmeye bağlı olarak.

Factually : Olaylara dayanarak.

Nonfactually : Gerçeklere dayalı olmayan bir şekilde. Sahte bir şekilde.

Tactually : Dokunarak. Elle tutulur bir şekilde. Hissederek.

Actual acidity : Gerçek asitlilik. Belirli koşullar altında var olan hidrojen iyonlarının miktarı.

Actual frequency : Efektif frekans.

Actual cathode : Gerçek katot.

Actual compression ratio : Gerçek kompresyon oranı. Gerçek sıkıştırma oranı.

Actual cost : Üretim, yapım ya da alım tümdeğeri. Gerçek maliyet. Gerçek tümdeğer.

 

Actual current : Aktif akım.

İngilizce Actually Türkçe anlamı, Actually eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Actually ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Honestly : Doğruyu söylemek gerekirse. Dürüstçe. Hilesizce. Mertçe. Dürüst olmak gerekirse. Samimiyetle.

Cardinally : Başlıca. Öncelikle. Esasen. Esasında. Önemli olarak.

Au fond : Esasen.

As far as it goes : Esasen.

Essential : Esas. Gerekli. Asli. Asıl gerekli şey. Zorunlu. Ana. Öz. Esaslı. Önemli.

Basilary : Temel. Bir altlık üzerindeki set. Esas.

Frankly speaking : Dürüst olmak gerekirse. Açık konuşmak gerekirse. Açıkçası. Açık söylemek gerekirse. Açıkcası.

Really : Cidden. Mutlaka. Kesin olarak. Kesinlikle. Hakikat. Gayet.

In sober fact : Hakikatte.

Actually synonyms : sooth to say, indeed, truer, truthful, basilar, extraction, in actuality, de facto, of itself, by my troth, quite, virtually, defacto, by rights, bodily, bona fide, sure enough, clannishness, unsubtly, in itself, elementary, strictly speaking, in reality, in sooth, in sooth to say, for real, as it happens, in practice, honest, in effect, truest, automatically, practically.

Actually ingilizce tanımı, definition of Actually

Actually kelimesinin İngilizce - İngilizce çevirisi (English to English) : Actively.