Thyroid stimulating hormone türkçesi Thyroid stimulating hormone nedir

  • Tiroit uyarıcı hormon.
  • Tiroit sitimulan hormon.
  • Veterinerlik alanında kullanılır.
  • Tiroid uyarıcı hormonu.
  • Öndeki hipofiz bezi tarafından salgılanan ve tiroid bezindeki aktiviteyi uyaran hormon (endokrinoloji).
  • Tsh.
  • Tiroid stimüle edici hormon.
  • Tiroid uyarıcı hormon.

Thyroid stimulating hormone ingilizcede ne demek, Thyroid stimulating hormone nerede nasıl kullanılır?

Thyroid : Kalkanbezi. Kalkan bezi. Tiroit. Yutağın altında, boynun ön ve yanlarında bulunan, şekli kalkana benzeyen, vücudun büyüme ve gelişmesi için gerekli hormonları kana salgılayan bir iç salgı bezi. tiroit. Tiroidin anaplastik karsinomları. Tiroid. Kalkansı. Kalkansı kıkırdak.

Stimulating : Uyandırıcı. Aydınlatıcı. Uyaran. İlham veren. Ufuk açıcı. Uyarıcı. Canlandırıcı. Tahrik edici.

Hormone : İç salgı bezleri (endokrin bezler) tarafından salgılanıp kana verilerek vücudun başka bölgesindeki hücre ya da hücre gruplarını faaliyete geçiren, kimyasal yapılarına göre (peptitler, proteinler, steroitler) ve etki şekillerine göre (faaliyeti hızlandırıcı ve azaltıcı) gruplandırılan, başta beyin olmak üzere eşey organları, adrenal bezler, tiroit, pankreas vb. gibi organlardan salgılanan birincil haberci maddeler. örnek: pankreasın langerhans adacığından salgılanan insülin ve glukagonun kan şekerini düzenlemesi gibi. İç salgı. Biyoloji, veterinerlik alanlarında kullanılır. İç salgı bezleri tarafından salgılanıp kana verilerek vücudun başka bölgelerindeki hücre veya hücre gruplarını faaliyete geçiren, kimyasal yapılarına göre peptitler, proteinler ve steroitler olarak, etki biçimlerine göre ise faaliyeti hızlandırıcı ve azaltıcı biçiminde gruplandırılan, başta beyin olmak üzere eşey organları, adrenal bezler, troit, pankreas vb. organlardan salgılanan haberci maddeler. Hormon. İç salgı. düzenleyen. iç salgı bezi dokuları tarafından genel dolaşıma verilen, almaçlar aracılığıyla etki gösteren, hedef doku veya organın işlevini artıran azaltan veya tamamen durduran, kimyasal yapıları açıklanmış maddeler. İçsalgı.

 

Follicle stimulating hormone : Follitropin. Folikül stimülan hormon. Folikül uyaran hormon. Dişilerde yumurtalık foliküllerinin büyümesini ve foliküllerden östrojen salınımını uyaran, erkeklerde er bezlerinde sperm oluşumunu destekleyen, ön hipofiz lobundan salınan, salınımı hipotalamustan salınan gonadotropin salgılatıcı hormon tarafından düzenlenen glikoprotein yapılı gonadotrop hormonlardan biri, follitropin, folikül sitimulan hormon, fsh. (tıp) hipofiz bezi tarafından salgılanan seks hormonu (kadınlarda yumurtalık foliküllerinin olgunlaşmasını, endometrial büyümeyi, ve östrojen üretimini uyaran, erkeklerde sperm üretimini uyaran). Fsh. Folikül sitimulan hormon. Yumurtalık uyarıcı hormon.

Interstitial cell stimulating hormone : Icsh. Lüteinleştirici hormon.

Melanocyte stimulating hormone : Melanosit stimulan hormon. Melanosit uyarıcı hormon. Ara hipofizdeki melanotrop hücrelerden ve az miktarda ön hipofizden salınan peptit hormon. aşağı sınıf omurgalı hayvanlarda çok salınır ve melanofor hücrelerde pigment granüllerinin sitoplazmaya dağılmasına ve deri renginin esmerleşmesine neden olur.

 

Melanocyte stimulating hormone releasing hormone : Hipotalamustan salınan, ara hipofizden melanosit uyarıcı hormon salınımını uyaran bir hormon. Melanosit uyarıcı hormon salgılatıcı hormon.

Melanocyte stimulating hormone inhibiting hormone : Hipotalamustan salınan, ara hipofizden melanosit uyarıcı hormon salınımını inhibe eden bir hormon. Melanosit uyarıcı hormon salınımını kısıtlayıcı hormon.

İngilizce Thyroid stimulating hormone Türkçe anlamı, Thyroid stimulating hormone eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Thyroid stimulating hormone ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Thyrotropin : Hipofiz bezinin ön lobundan salgılanan ve tiroit bezinin faaliyetini düzenleyen hormon. tirotropin. Tiyrotropin. Tirotropik hormon. Tsh-rh. Tirotropin. Biyoloji, veterinerlik alanlarında kullanılır.

A dna : A dna. Dna çift sarmalının sağ el sarmal yapısı gösterdiği ve çift zincirin bir tam dönüşünde yapıya 11 bazın girdiği dna biçimi.

Abaxial : Eksenden uzak. Eksendışı. Eksenden uzakta bulunan (biyoloji terimi). Abaksiyal. Eksen dışı. Eksenden uzak, eksen dışı. Aks kemiği dışında.

Tsh : Ön hipofiz bezi tarafından salgılanan ve tiroid bezi faaliyetlerini uyaran hormon (endokrinoloji).

Abattoir : Salhane. Mezbaha. Hayvanların etleri için kesildikleri yerler, hlk. ekdi. Kesimevi.

A clay : Beyaz kil. Sindirim kanalındaki zehirleri ve vitaminleri yüzeyde tutarak emilimlerini önleyen ve bağırsak duvarını kaplayarak koruyucu bir tabaka oluşturan doğal alüminyum silikat bileşiği, kaolin.

Abdominal palpation : Abdominal palpasyon. Karın bölgesinin elle muayenesi. Avuç içi, parmak veya yumrukla çok hafif basınç uygulayarak karın bölgesindeki değişikliklerin niteliğini anlamak için yapılan muayene, abdominal palpasyon.

A band : A bandı. Çizgili kas teli ışık mikroskobunda incelendiğinde görülen, kalın flamentlerle aralarına giren ince flamentlerin uçlarını içeren ve ışığı iki kez kıran koyu renkli bantlar, anizotrop bant, anizotropik bant.

A crochordon : Akrokordon. Köpeklerde küçük, kılsız, hiperplastik bir epidermisle damardan zengin kollajen dokudan ibaret, saplı veya sapsız, deri eklentileri içermeyen, deri sarkmalarıyla belirgin iyicil tümör, fibrovasküler papillom, yumuşak fibrom, pendilöz yumuşak fibrom.

Abdominal distention : Karın gerginliği. Abdominal gerginlik. Karın duvarının gergin olması, abdominal gerginlik.

Thyroid stimulating hormone synonyms : a c deformity, thyrothropic hormone, a amplitude mod, abdominal pain, abamectin, abdominal fat necrosis, abdomen, abdominal ovariectomy, a c syndrom.