Thyrotropin türkçesi Thyrotropin nedir

Thyrotropin ingilizcede ne demek, Thyrotropin nerede nasıl kullanılır?

Thyrotropin releasing hormone : Tirotropin salgılatan hormon. Trh. Tirotropin salgılatıcı hormon. Hipotalamusun median eminentia’sından salınan, ön hipofiz lobundan tirotropin salınmasını uyaran, tripeptit yapısında bir hormon trh.

Human chorionic thyrotropin : Hct. İnsan koryonik tirotropini.

Thyrotropic : Tirotropik.

Thyrotropic hormone : Hipofiz bezinin ön lobundan salgılanan ve tiroit bezinin faaliyetini düzenleyen hormon. tirotropin. Tirotropik hormon.

Antithyrotropic : Antitrotropik. Tiroit hormonlarını baskılayan.

Thyrotrophic : Tirotrofik.

Thyrotrope cells : Tirotrop hücreler. Hipofiz bezinin ön lobunda bulunan, granülleri çok küçük, tirotropik hormon salgılayan bir tip hücre.

Thyrotrophin : Tirotrofin.

Thyrotrope cell : Hipofiz ön lobunda tirotrop hormon salgılayan bazofil tipte hücreler. Tirotrop hücre.

İngilizce Thyrotropin Türkçe anlamı, Thyrotropin eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Thyrotropin ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

 

Internal secretion : İçsalgı. Kan akımına hormon salgılaması. İç salgı bezinin doğrudan kana karışan salgısı, hormon. İç salgı.

Thyroid stimulating hormone : Öndeki hipofiz bezi tarafından salgılanan ve tiroid bezindeki aktiviteyi uyaran hormon (endokrinoloji). Tiroid stimüle edici hormon. Tsh. Tiroit sitimulan hormon. Tiroid uyarıcı hormonu. Tiroid uyarıcı hormon.

Endocrine : İçsalgı. Bezin kana veya lenfe karışan salgısı, endokrin, hormon, inkretum. İç salgıbezi. İç salgı ile ilgili. İçsalgı ile ilgili. Endokrin. İç salgı bezleri. İç salgı. Kendine ait boşaltım kanalı olmayan bezler tarafından salgılanan, direkt olarak kana karışan ve çok az miktarı bile bir organı veya vücudun belli bir bölümünü etkileyen salgılar, endokrin.

Hormone : İç salgı bezleri (endokrin bezler) tarafından salgılanıp kana verilerek vücudun başka bölgesindeki hücre ya da hücre gruplarını faaliyete geçiren, kimyasal yapılarına göre (peptitler, proteinler, steroitler) ve etki şekillerine göre (faaliyeti hızlandırıcı ve azaltıcı) gruplandırılan, başta beyin olmak üzere eşey organları, adrenal bezler, tiroit, pankreas vb. gibi organlardan salgılanan birincil haberci maddeler. örnek: pankreasın langerhans adacığından salgılanan insülin ve glukagonun kan şekerini düzenlemesi gibi. İç salgı bezleri tarafından salgılanıp kana verilerek vücudun başka bölgelerindeki hücre veya hücre gruplarını faaliyete geçiren, kimyasal yapılarına göre peptitler, proteinler ve steroitler olarak, etki biçimlerine göre ise faaliyeti hızlandırıcı ve azaltıcı biçiminde gruplandırılan, başta beyin olmak üzere eşey organları, adrenal bezler, troit, pankreas vb. organlardan salgılanan haberci maddeler. İçsalgı. İç salgı. Hormon. İç salgı. düzenleyen. iç salgı bezi dokuları tarafından genel dolaşıma verilen, almaçlar aracılığıyla etki gösteren, hedef doku veya organın işlevini artıran azaltan veya tamamen durduran, kimyasal yapıları açıklanmış maddeler.

 

Thyrotrophin : Tirotrofin.

Trh : Trh. Tirotropin salgılatıcı hormon. Hipotalamusun median eminentia’sından salınan, ön hipofiz lobundan tirotropin salınmasını uyaran, tripeptit yapısında bir hormon trh.

Tsh : Tsh. Tiroid uyarıcı hormon. Ön hipofiz bezi tarafından salgılanan ve tiroid bezi faaliyetlerini uyaran hormon (endokrinoloji).

Thyrotropin synonyms : trf, thyrotropin releasing factor, protirelin, thyrotrophic hormone, thyrotropic hormone, thyrothropic hormone.