Thyrotrophin türkçesi Thyrotrophin nedir

  • Tirotrofin.

Thyrotrophin ingilizcede ne demek, Thyrotrophin nerede nasıl kullanılır?

Thyrotrophic : Tirotrofik.

Thyrotrope cell : Hipofiz ön lobunda tirotrop hormon salgılayan bazofil tipte hücreler. Tirotrop hücre.

Thyrotrope cells : Hipofiz bezinin ön lobunda bulunan, granülleri çok küçük, tirotropik hormon salgılayan bir tip hücre. Tirotrop hücreler.

Thyrotropic : Tirotropik.

Thyrotropic hormone : Tirotropik hormon. Hipofiz bezinin ön lobundan salgılanan ve tiroit bezinin faaliyetini düzenleyen hormon. tirotropin.

Thyrotropin : Tsh-rh. Tiroit uyarıcı hormon. Hipofiz bezinin ön lobundan salgılanan ve tiroit bezinin faaliyetini düzenleyen hormon. tirotropin. Tirotropik hormon. Tirotropin. Biyoloji, veterinerlik alanlarında kullanılır. Tiyrotropin.

Antithyrotropic : Tiroit hormonlarını baskılayan. Antitrotropik.

Thyrotropin releasing hormone : Tirotropin salgılatan hormon. Hipotalamusun median eminentia’sından salınan, ön hipofiz lobundan tirotropin salınmasını uyaran, tripeptit yapısında bir hormon trh. Tirotropin salgılatıcı hormon. Trh.

Human chorionic thyrotropin : Hct. İnsan koryonik tirotropini.

İngilizce Thyrotrophin Türkçe anlamı, Thyrotrophin eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Thyrotrophin ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

 

Thyrotropic hormone : Hipofiz bezinin ön lobundan salgılanan ve tiroit bezinin faaliyetini düzenleyen hormon. tirotropin. Tirotropik hormon.

Tsh : Tiroit uyarıcı hormon. Tiroid uyarıcı hormon. Ön hipofiz bezi tarafından salgılanan ve tiroid bezi faaliyetlerini uyaran hormon (endokrinoloji). Tsh.

Thyrotropin : Tiyrotropin. Tiroit uyarıcı hormon. Hipofiz bezinin ön lobundan salgılanan ve tiroit bezinin faaliyetini düzenleyen hormon. tirotropin. Tirotropin. Biyoloji, veterinerlik alanlarında kullanılır. Tsh-rh. Tirotropik hormon.

Hormone : İç salgı. düzenleyen. iç salgı bezi dokuları tarafından genel dolaşıma verilen, almaçlar aracılığıyla etki gösteren, hedef doku veya organın işlevini artıran azaltan veya tamamen durduran, kimyasal yapıları açıklanmış maddeler. İç salgı bezleri (endokrin bezler) tarafından salgılanıp kana verilerek vücudun başka bölgesindeki hücre ya da hücre gruplarını faaliyete geçiren, kimyasal yapılarına göre (peptitler, proteinler, steroitler) ve etki şekillerine göre (faaliyeti hızlandırıcı ve azaltıcı) gruplandırılan, başta beyin olmak üzere eşey organları, adrenal bezler, tiroit, pankreas vb. gibi organlardan salgılanan birincil haberci maddeler. örnek: pankreasın langerhans adacığından salgılanan insülin ve glukagonun kan şekerini düzenlemesi gibi. Hormon. İç salgı bezleri tarafından salgılanıp kana verilerek vücudun başka bölgelerindeki hücre veya hücre gruplarını faaliyete geçiren, kimyasal yapılarına göre peptitler, proteinler ve steroitler olarak, etki biçimlerine göre ise faaliyeti hızlandırıcı ve azaltıcı biçiminde gruplandırılan, başta beyin olmak üzere eşey organları, adrenal bezler, troit, pankreas vb. organlardan salgılanan haberci maddeler. Biyoloji, veterinerlik alanlarında kullanılır. İç salgı. İçsalgı.

 

Thyroid stimulating hormone : Tiroid stimüle edici hormon. Öndeki hipofiz bezi tarafından salgılanan ve tiroid bezindeki aktiviteyi uyaran hormon (endokrinoloji). Tsh. Tiroid uyarıcı hormon. Tiroit sitimulan hormon. Tiroid uyarıcı hormonu. Tiroit uyarıcı hormon.

Endocrine : İçsalgı ile ilgili. İç salgı bezleri. İç salgı ile ilgili. Bezin kana veya lenfe karışan salgısı, endokrin, hormon, inkretum. İç salgı. İçsalgı. Endokrin. İç salgıbezi. Kendine ait boşaltım kanalı olmayan bezler tarafından salgılanan, direkt olarak kana karışan ve çok az miktarı bile bir organı veya vücudun belli bir bölümünü etkileyen salgılar, endokrin.

Internal secretion : İç salgı bezinin doğrudan kana karışan salgısı, hormon. İçsalgı. Kan akımına hormon salgılaması. İç salgı.

Thyrotrophin synonyms : thyrotrophic hormone.