Tricksters türkçesi Tricksters nedir

Tricksters ingilizcede ne demek, Tricksters nerede nasıl kullanılır?

Confidence trickster : Hokkabaz. Dolandırıcı. Üçkağıtçı.

Trickster : Hilekar. Hileci. Entrikacı. Dümenci. Düzenbaz. Dalavereci. Oyuncu. Hilebaz. Kazıkçı. Sahtekar.

Tricks of fortune : Kaderin cilveleri.

Tricks of the trade : Ticaretin hileleri.

Play tricks on : Oyun oynamak. Muziplik etmek.

Whole bag of tricks : Tüm mevcut olanaklar. Tüm imkanlar.

Parlor tricks : Marifetler. Hokkabazlık. Basit veya ucuz hile veya numara.

Bag of tricks : Eldeki imkanlar. Bir şeyi yapmak için elde bulunan yöntem ve teknikler. Elde bulunan olanaklar. Zengin kaynaklı planlar seti.

Monkey tricks : Münasebetsizlik. Uyanıklık.

Bag of tricks : Bir sürü yalan dolan. Zengin kaynaklı planlar seti. Elde bulunan olanaklar. Bir şeyi yapmak için elde bulunan yöntem ve teknikler. Eldeki imkanlar.

İngilizce Tricksters Türkçe anlamı, Tricksters eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Tricksters ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Flayers : Zorba. Acımasızca eleştiren kimse. -'ın derisini yüzen kimse.

Beguiler : Aldatan. Baştan çıkaran. Cezp eden. Ayartan. Kandıran. İkna eden.

 

Counterfeiter : İki yüzlü. Sahteci. İkiyüzlü. Bir markanın özdeşini yapan ve kullanan kişi. Sahte para basarak piyasaya süren kişi. Kalpazan. Düzmeci.

Two timer : İhanet eden. İkiyüzlü.

Fraud : Sahtekarlık. Aldatma. Dolandırıcı. Numaracı kimse.

Coxswain : Filika serdümeni. Dümencilik yapmak. Serdümen. Dümeni kullanan kişi. Dümen kullanmak. Filika dümencisi. Filika veya kik serdümeni. Küçük gemide düşük rütbeli ama tecrübeli subay.

Exactor : Vergi tahsildarı. Makul olandan daha fazla isteyen veya talep eden. Tahsildar. Zorba. İcbar eden. Şantajcı. Mecbur tutan. -e bir başka örnek. Birini mahkemeye celbeden.

Cardsharp : Hilebaz (iskambil). İskambilde hileci. İskambilde üçkağıtçı.

Falsifier : Tahrifçi. Kalpazan. Oynama yapan kimse. Sahteci. Sahte para basarak piyasaya süren kişi.

Crook : Çoban değneği. Sapı kıvrık baston. Dönemeç. Sopa. Değnek. Madrabaz. Dirsek. Bükmek. Piskopos asası.

Tricksters synonyms : nominal head, misleader, role player, practical joker, jesuit, gamers, mountebank, sham, faker, foulest, imitator, peculator, coxes, sharper, dissembler, fake, card shark, hustler, cheaters, defrauder, friskier, contrivers, extortioners, pettifogging, crossest, phony, machiavelian, wangler, conspirer, gouger, confidence man, cheat, fleecing.

Tricksters zıt anlamlı kelimeler, Tricksters kelime anlamı

Square shooter : Dürüst adam. Namuslu kimse. Ahlaklı kişi. Dürüst kişi.