Usurpation of the mark of origin türkçesi Usurpation of the mark of origin nedir

Usurpation of the mark of origin ingilizcede ne demek, Usurpation of the mark of origin nerede nasıl kullanılır?

Usurpation : Yağma. Gasp. El koyma. Hükümet darbesi. Sebepsiz iktisap. Zorla alma. Gasp etme. Haksız iktisap. Başkasına ait bir mülkün haksız yollarla alınması.

Of : Li. Nin. -den övünerek bahsetmek. İle ilgili. -nın. Hakkında. Yüzünden. Karşı. -den. -dan.

The : Belgili tanımlık. Belli bir objeyi veya kişiyi veya yeri nitelemek için kullanılır. Belirli veya spesifik bir kimse veya şeyi ifade etmek veya tanımlamak için kullanılan betimleyici (gramer). Belirli durumlarda isimden önce kullanılır.

Mark : Satağa gönderilen malların sarmalaçlarına konulan belit. resim ya da harfle yapılan işaret. bilet ya da para yerine kullanılan maden ya da başka bir özdekten yapılı gereç. Damga. Numara. Çizik. Çizgi. Yapım imleri. İm. İz bırakmak. Markalamak. İstenen düzey ya da nitelik.

Origin : Bir şeyin dayandığı temel. Nereden. Kök. Başlangıç noktası. Asıl. Bir malın üretildiği ya da yapıldığı, alındığı, getirildiği yer. Başnokta. Mahreç. Bir malın üretildiği yer. Menşe.

Notoriety of the mark : Markanın tanınması. Markanın geniş halk topluluğu arasında bilinmesi ve tanınması.

 

Be wide of the mark : Beklenilenden çok uzakta olmak veya kalmak. Iskalamak. Hedeften veya amaçtan çok uzakta olmak. Hedeften uzak olmak.

Eliminate of the mark : Uluslararası kütüğe yazılı bir markayı, üye ülkelerden birinin korumayı kabul etmemesi üzerine kütükten çıkarmak. Markayı kütükten silmek.

Priority of the mark : Markanın tecim adına yeğ tutulması. Markanın önceliği.

Infringment of the mark : Markayı haksız yere kullanarak iyesine dokunca verme. Markaya elatma.