Yakıştırma nedir, Yakıştırma ne demek

  • Yakıştırmak işi

Gramer anlamı:

Şekil veya anlam bakımından dildeki bazı kelimelerin örnek alınması ve yakıştırma yolu ile onlara benzetilerek yeni kelimeler türetilmesi; bir kelimedeki şeklin başka bir kelimeye aktarılması olayı : Mac. nap, Far. âfitâb ve rûz kelimelerinin hem «güneş» hem «gün» anlamlarına gelmesi, anlam aktarımı ile ilgili bir benzetmedir. Bunun gibi Türkçede yaşıt kelimesine benzetilerek eşit, korkunç kelimesine yakıştırılarak ilginç; kurultay’a bakılarak da danıştay, sayıştay ve yargıtay kelimeleri yapılmıştır.

şah. zamiri ol’un çekim gövdesi (casus obliques, oblique stem) olan *an-ın çekime girmesi ile anda, andan, anca biçimlerindeki ön sesler de ol > o değişiminden sonra o’ya benzetilerek yakıştırma yoluyla onda, ondan onca biçimlerine girmiştir. Bu olayda genellikle biçim olarak kurala uygun görünen ancak gerçekte kural dışı olan bir benzetme, bir yakıştırma söz konusudur. İngilizcenin çocuk dilinde kurallı şekillere benzetilerek kuralsız şekillerin de kurala sokulması dolayısıyla man «adam» kelimesinin çokluk şeklinin men yerine mans, to go «gitmek», to see «görmek», to know «bilmek» fiillerinin geçmiş zaman şekillerinin went, saw, knew yerine goed, seed, knowed şekillerinde söylenişi yine tipik birer yakıştırma olayıdır.

 

İngilizce'de Yakıştırma ne demek? Yakıştırma ingilizcesi nedir?:

analogie

Yakıştırma anlamı, kısaca tanımı:

Yakış : Yakma işi.

Yakıştırmaca : Herhangi bir sebeple ortaya atılan, uydurma (söz).

Yakıştırmak : Yakışacak bir duruma getirmek, uygun duruma koymak, yaraştırmak. Uydurmak. Uygun ve yerinde görmek. Bir durum veya niteliği bir kimse için düşünmek, yormak.

Laf yakıştırmak : Konuşma sırasında yerinde söz söylemek, gerekeni ifade etmek.

Yakıştırma ad : Bir filmin özgün adı saptanamadığı, hiçbir kaynaktan bulunamadığı ya da kaybolduğu vakit verilen ad. (Özellikle sıralaklamada çok eski filmler için başvurulan bir yöntemdir).

Yakıştırmalı soru : Geçerli yanıt alabilmek amacıyla yanıtlayıcının belli bir durum ve davranışta bulunduğunu varsayan soru.

Diğer dillerde Yakıştırma anlamı nedir?

İngilizce'de Yakıştırma ne demek? : making (sth) go with; ascription, imputation

Fransızca'da Yakıştırma : controuvé/e

Almanca'da Yakıştırma : n. Kontamination

Rusça'da Yakıştırma : n. аргумент (M)

adj. уместный