Yaralamak nedir, Yaralamak ne demek

  • Silah, bıçak vb. bir araçla yara açmak
  • Gücendirmek, incitmek, kırmak.

"Yaralamak" ile ilgili cümleler

  • "Kocaman bir bıçağı kuşağının arasından çıkarıp Seher'i böğründen yaraladı." - S. F. Abasıyanık
  • "Gururunu yaraladılar."

Yerel Türkçe anlamı:

Yaralamak

Yaralamak kısaca anlamı, tanımı:

Yaralama : Yaralamak işi.

Gönlünü yaralamak : İncitmek, kırmak, üzmek.

Silah : Savunmak veya saldırmak için kullanılan nesne, etken araç. Savunmak veya saldırmak amacıyla kullanılan araç. Bir konuda etkili her şey.

Bıçak : Bir sap ve çelik bölümden oluşan kesici araç. Çeşitli kesme işlerinde kullanılan keskin ağızlı araç.

Araç : Taşıt. Bir iş yapmakta veya sonuçlandırmakta gücünden yararlanılan nesne. Kişiler veya nesneler arasında bağlantı sağlayan şey, vasıta. Kastamonu iline bağlı ilçelerden biri.

Açmak : Avunmak veya danışmak üzere söylemek, içini dökmek. Sıkılganlığını, utangaçlığını gidermek. Rengin koyuluğunu azaltmak. Alışverişi başlatmak. Engeli kaldırmak. Ferahlık vermek. Sarılmış, katlanmış, örtülmüş veya iliklenmiş olan şeyleri bu durumdan kurtarmak. Geçit sağlamak. Birbirinden uzaklaştırmak. Bulutların dağılmasıyla gökyüzü aydınlanmak. Görünür duruma getirmek. Bir şeyi, bir yeri oyarak veya kazarak çukur, delik oluşturmak. Bir şeyi kapalı durumdan açık duruma getirmek. Yarmak. Düğümü veya dolaşmış bir şeyi bu durumdan kurtarmak. Savaşla almak, fethetmek. Yakışmak, güzel göstermek. Yapmak, düzenlemek. Bir toplantıyı, etkinliği başlatmak. Bir kuruluşu, bir iş yerini işler duruma getirmek. Bir aygıtı, bir düzeneği çalıştırmak. Beğenmek. Tıkalı bir şeyi bu durumdan kurtarmak. Ayırmak, tahsis etmek. Satranç, poker vb. oyunları başlatmak. Bir konu ile ilgili konuşmak. Alanını genişletmek.

 

Gücendirmek : Gücenmesine yol açmak, gönlünü kırmak, incitmek.

İncitmek : Kötü söz veya davranışla birini kırmak, üzmek. İncinmesine yol açmak.

Kırmak : Tavlada karşı oyuncunun pulunu oyun dışında bırakmak. Yok etmek. Bir şeyin fiyatını azaltmak, indirmek. Değerinden düşük fiyata almak. Öldürmek, yok olmasına neden olmak. Gücünü, etkisini azaltmak. Kaçmak, uzaklaşmak. İri parçalara ayırmak. Sert şeyleri vurarak veya ezerek parçalamak. Tahılı iri ve kaba öğütmek. Dileğini kabul etmeyerek veya beklenmeyen bir davranış karşısında bırakarak gücendirmek, incitmek. Hareket durumundaki canlının veya taşıtın yönünü değiştirmek, çevirmek, döndürmek. Vücut kemiklerinden birini parçalamak. Belirli bir biçimde katlamak.

Diğer dillerde Yaralamak anlamı nedir?

İngilizce'de Yaralamak ne demek? : v. bruise, chafe, hit, hurt, injure, lacerate, maul, prick, rasp, scotch, wound

Fransızca'da Yaralamak : blesser, léser, offenser, traumatiser

Almanca'da Yaralamak : v. anschießen, anschweißen, lädieren, verletzen, verstümmeln, verwunden

id. Fuß: auf die Füße treten

Rusça'da Yaralamak : v. ранить, уязвлять, подкалывать, подбивать, поранить, уязвить, подколоть, подбить