Yaratı nedir, Yaratı ne demek

 • Yaratım

Bilimsel terim anlamı:

İnsanoğlunun, yaratıcısı olduğu kültür ürün ve olaylarına dayanarak oluşturduğu, daha önceleri benzeri bulunmayan, yeni kültür ürün ve olaylarından her biri. bk. halk yaratısı, yayılım, insanbilim okulu, karşılaştırma yöntemi, tarihsel yöntem.

Ortaya bir yapıt koyma.

İngilizce'de Yaratı ne demek? Yaratı ingilizcesi nedir?:

invention, creation

Fransızca'da Yaratı ne demek?:

nature

Yaratı tanımı, anlamı:

Yaratıcı : Yaratma yeteneği olan, kreatif. Zekâ, düşünce ve hayal gücünden yararlanarak görülmeyen yeni bir şey ortaya koyan, yapan, kreatif.

Yaratıcılık : Yaratıcı olma durumu. Her bireyde var olduğu kabul edilen, bir şeyi yaratmaya iten farazi yatkınlık. Yaratma yeteneği.

Yaratık : Yaratılmış canlı varlık, mahluk.

Yaratılış : Yaratılma işi. Tanrı tarafından yoktan var edilme işi.

Yaratılma : Yaratılmak işi.

Yaratılmak : Yaratma işine konu olmak.

Yaratım : Özel yetenekle ortaya konulan eser veya nesne, yaratı, kreasyon.

Yaratımcı : Özel yetenekle bir nesne veya eser ortaya koyan kimse, kreatör.

Yaratış : Yaratma işi.

Birbiri için yaratılmış olmak : Birbiriyle çok iyi anlaşmak.

Yaratıcı anlatım : Dil, resim, plastik, müzik ya da oyun gibi algılamayı durultan ve anlatım dürtüsünü güçlendirip derinleştiren etkinliklerle çocuğun duygu, düşünce ve hayat deneylerini serbestçe ortaya koyması.

 

Yaratıcı bellek : Öğrenilen parçaları ve ayrıntıları yeni bütünlere dönüştüren bellek.

Yaratıcı coğrafya : Birbirinden çok uzaktaki yerlerde çevrilen görüntülerin bir araya getirilmesi yoluyla film üzerinde yaratılan yeni uzay; yalnız film üzerinde var olan yer, filmsel uzaya yol açan işlem.

Yaratıcı çalışma : İnsan çalışmasının gereçlerde, bilimde, sanatta ve öbür çalışma alanlarında yeni. ve özgen şeyleri ortaya çıkarması.

Yaratıcı düşleme : Sorunların çelişen, çatışan yanlarını uzlaştırarak bulunan yapıcı çözüm yolları.

Yaratıcı düşünme : Buluşçu, yenilik arayan ya da eski sorunlara yeni çözümler getiren ve özgün düşüncelerin ortaya çıkmasını sağlayan bir düşünme biçimi. Düşünmenin türetici, yeni durumları araştırıcı ya da eski sorunlara yeni çözüm yolları bulan, düşünene göre yeni olan düşüncelerle sonuçlanan bir özellik göstermesi.

Yaratıcı düşünü : Bir şeyden daha iyi yararlanma ya da ortaya yeni bir şey koyma için, var olan itici ve yöneltici düşünü.

Yaratıcı düşünü çalışması : Ortaya bir yapıt koyucu nitelikte ve bu amaçla yapılan çalışma.

 

Yaratıcı etkinlik : Yeni ilgilerin belirmesine ya da düşünme ve öğrenmede yeni bağlantıların anlaşılıp kavranmasına yardım eden etkinlikler.

Yaratıcı filmi : Bir yaratıcının elinden çıkan, bu yaratıcının kişiliğini, deyişini, damgasını taşıyan film.

Yaratı ile ilgili Cümleler

 • John Dalton, atom teorisinin yaratıcısıydı.
 • O bir fark yaratır.
 • Eğer Mustafa burada olsaydı kesinlikle fark yaratırdı.
 • Yaratıcı değilim.
 • Yaratıcı bir meydan okuma için hazır mısın?
 • Aslında, balın yaratıcıları çiçeklerdir.
 • Çoğu insan yaratıcı olmayı sever.
 • Gizem merak yaratır ve merak, insanın anlama isteğinin temelidir.
 • Yaratıcı olmadığımı sanmıyorum.
 • Yaratıcı ol.
 • Yaratıcı olalım.
 • Yaratıcı olduğunu mu düşünüyorsun?
 • Yaratıcı olmak zorundasın.
 • Kadınlar sevilmek için yaratılmıştır, anlaşılmak için değil.

Diğer dillerde Yaratı anlamı nedir?

İngilizce'de Yaratı ne demek? : creation, work (of art)

Almanca'da Yaratı : n. Konzeption

Rusça'da Yaratı : n. творение (N), создание (N)