Yaratıcılık nedir, Yaratıcılık ne demek

 • Yaratıcı olma durumu.
 • Her bireyde var olduğu kabul edilen, bir şeyi yaratmaya iten farazi yatkınlık
 • Yaratma yeteneği.

"Yaratıcılık" ile ilgili cümle örnekleri

 • "Yaratıcılığımızı sürdürelim, daha iyi bir dünya için var gücümüzle çalışalım." - M. C. Anday

Yaratıcılık hakkında bilgiler

Yaratıcılık, kişinin kendini anlatmasının değişik yollarından biridir. Yaratıcılığı arttırmak için çeşitli yöntemler önerilmiştir ve yaratıcılığın müzikte, tiyatroda, yazarlıkta farklı görünümleri bulunmaktadır. Bu nedenle örnek olarak yaratıcı yazma artık farklı bir disiplin olarak kabul edilmektedir.

Yaratıcılık ile ilgili Cümleler

 • Dil edinimi yaratıcılık gerektirir.
 • Neden özgür düşüncenin önünü açıp insanların yaratıcılıklarını desteklemiyorsun?
 • O yaratıcılıktan yoksundur.
 • Dil edinmek yaratıcılık gerektirir.
 • Yaratıcılık anahtardır.
 • Şimdi yaptığım iş yaratıcılık gerektirir.
 • Yaratıcılık bizim aradığımız şeydir.
 • Yaratıcılık insan gelişimi için önemli bir yönüdür.

Yaratıcılık anlamı, tanımı:

Yaratıcı : Zekâ, düşünce ve hayal gücünden yararlanarak görülmeyen yeni bir şey ortaya koyan, yapan, kreatif. Yaratma yeteneği olan, kreatif.

Kabul : Akseptans. Sunulan bir şeyi, armağanı alma. Bir şeye isteyerek veya istemeyerek razı olma. Bir öneriyi uygun bulma, onaylama. Konukları veya işi olanları yanına, katına alma. Bir yere alınma.

 

Yaratı : Yaratım.

Durum : Ad soyundan kelimelerin birbirleriyle edatlarla ve fiillerle ilişkilerini belirleyen biçim, hâl. Bireyin toplum içindeki ilişkileriyle belirlenen yeri. Bir şeyin içinde bulunduğu koşulların hepsi, vaziyet, hâl, keyfiyet, mevki, pozisyon. Duruş biçimi, konum, tavır.

Yaratma : Yaratmak işi.

Birey : Toplumları oluşturan ve düşünsel, duygusal, iradeyle ilgili nitelikleri toplum içinde belirlenen insanların her biri, fert. Bir türün kapsamı içine giren somut varlık. Kendine özgü nitelikleri yitirmeden bölünemeyen tek varlık, fert. İnsan topluluklarını oluşturan, insanların benzer yanlarını kendinde taşımakla birlikte, kendine özgü ayırıcı özellikleri de bulunan tek can, fert. Doğa bilgisinde türü oluşturan tek varlıklardan her biri.

Farazi : Varsayımsal.

Yatkınlık : Alışkanlıktan doğan yeti, meleke, mümarese. Yatkın olma durumu.

Kişi : Çekimli fiillerde ve zamirlerde konuşan, dinleyen, sözü edilen varlık, şahıs. Oyun, roman, hikâye vb.nde yer alan kimse. Kadın veya erkeğe verilen genel ad, şahıs, zat, nefer. Eş, koca. Erkek.

Anlatma : Anlatmak işi, ifham, ilam, tefhim.

Olma : Olmak işi.

Diğer dillerde Yaratıcılık anlamı nedir?

İngilizce'de Yaratıcılık ne demek? : n. art, creativeness, creativity, genius, ingeniousness, ingenuity, invention, productivity

Fransızca'da Yaratıcılık : création [la]

Almanca'da Yaratıcılık : n. Genialität, Kreativität, Schaffenskraft

Rusça'da Yaratıcılık : n. творчество (N)