Yedek parçacılık nedir, Yedek parçacılık ne demek

  • Yedek parçacının işi veya mesleği

Yedek parçacılık anlamı, kısaca tanımı:

Yedek : Gereğinde kullanılmak için elde bulundurulan, asıl karşıtı. Gereğinde kullanılmak için fazladan bulundurulan, ayrılmış olan. Redif. Hayvanı yedeğe alan ip, yular. Yularından çekilerek götürülen boş binek hayvanı.

Parçacı : Kumaş toplarından artmış parçaları satan kimse. Makine yedek parçaları satan kimse.

Parça : Bir bütünden kopma, kırılma, yırtılma vb. yoluyla ayrılmış bölüm, lime. Küçümseme ve değersiz sayma bildiren bir söz. Pasaj. Birkaçı bir araya geldiğinde bir bütünü oluşturan şeylerin her biri, modül. Tane. Nesne. Bir bütünden ayrılan, ayrı sayılan veya artakalan şey. Müzik eseri. Güzel, alımlı kız veya kadın.

Veya : Olacağı sanılan, seçime bırakılan şeyler ikiden çok olduğunda kullanılan bir söz. Ayrı olmakla birlikte aynı değerde tutulan iki şeyi anlatan kelimelerden ikincisinin önüne getirilen söz, yahut.