Parçacı nedir, Parçacı ne demek

  • Kumaş toplarından artmış parçaları satan kimse
  • Makine yedek parçaları satan kimse.

Gösteri Sanat terimi olarak anlamı:

(Doğaçlama): Türk doğaçlama tiyatrosunda komiğe laf açan oyun kişisi.

Tiyatro'daki terim anlamı:

(Tul.): Komiğe laf açan yaşlı oyun kişisi.

Parçacı tanımı, anlamı:

Yedek parçacı : Yedek parça yapan veya satan kimse.

Parça : Pasaj. Bir bütünden ayrılan, ayrı sayılan veya artakalan şey. Birkaçı bir araya geldiğinde bir bütünü oluşturan şeylerin her biri, modül. Bir bütünden kopma, kırılma, yırtılma vb. yoluyla ayrılmış bölüm, lime. Güzel, alımlı kız veya kadın. Nesne. Müzik eseri. Küçümseme ve değersiz sayma bildiren bir söz. Tane.

Parçacık : Elektron, proton, nötron gibi atomu oluşturan parçaların her biri, partikül. Küçük parça, kırıntı.

Parçacılık : Parçacının işi.

Yedek parçacılık : Yedek parçacının işi veya mesleği.

Kumaş : Pamuk, yün, ipek vb.nden makinede dokunmuş her türlü dokuma. Varlığı ve kişiliği oluşturan nitelik veya malzeme.

Topla : Üç parmaklı dirgen.

Kimse : Herhangi bir kişi, kim olduğu bilinmeyen kişi.

Makine : Bir alet veya taşıtın hareket etmesini sağlayan mekanizması. Araba, otomobil. Herhangi bir enerji türünü başka bir enerjiye dönüştürmek, belli bir güçten yararlanarak bir işi yapmak veya etki oluşturmak için çarklar, dişliler ve çeşitli parçalardan oluşan düzenekler bütünü.

 

Yedek : Hayvanı yedeğe alan ip, yular. Gereğinde kullanılmak için fazladan bulundurulan, ayrılmış olan. Yularından çekilerek götürülen boş binek hayvanı. Gereğinde kullanılmak için elde bulundurulan, asıl karşıtı. Redif.

Parçacık akı yoğunluğu : dt zaman aralığmdaki parçacık akı artışı olan d0'nün], dt'ye oranı.

Parçacık akısı : Kesiti "da" olan bir küre üzerine gelen dN parçacık sayısının da'ya oranı.

Parçacık biçimi : Parçacıkların bulundukları yere göre aldıkları biçim.

Parçacık büyüklüğü : Parçacıkların oylum olarak ortalama büyüklüğü.

Parçacık hızlandırıcısı : Yüklü öğeciksel parçacıkları, uyguladığı elektriksel ve mıknatıssal alanlar etkisiyle hızlandıran aygıt.

Parçacık ışınımı : Güneş ve yıldızlardan çıkıp , uzaya yayılan, daha çok proton ve elektronlardan oluşmuş, yüksek erkeli parçacıklar.

Parçacıklar arası uzaklığı : Parçacıklar arasındaki ortalama uzaklık.

Parçacıklı : Parçacığı olan, partiküllü.

Parçacı ile ilgili Cümleler

  • Higgs bozonu, Tanrı parçacığı olarak adlandırıldı.
  • Her tür atomun içinde protonlar, nötronlar ve elektronlar denilen belirli benzersiz parçacıkları vardır.
  • Bazı bilim adamları yer çekiminin ışık hızıyla seyahat eden graviton denilen parçacıklardan yapıldığını düşünüyor.
  • Büyük Hadron Çarpıştırıcısı dünyanın en büyük parçacık hızlandırıcısıdır.
  • Yer çekimi herhangi iki kütle, herhangi iki organ ya da herhangi iki parçacık arasında olan bir çekim kuvvetidir.
  • Pozitron bir elektrona benzeyen küçük bir parçacıktır fakat pozitif elektrik yüklüdür.
  • Satürn buz ve tozdan oluşan 1000'den fazla halka ile çevrilidir. Halkaların bazıları çok ince ve bazıları çok kalındır. Halkalardaki parçacıkların boyutları çakıl boyutundan ev boyutuna kadar değişir.

Diğer dillerde Parçacı anlamı nedir?

İngilizce'de Parçacı ne demek? : seller of piece goods; seller of spare parts