Çengelsi nedir, Çengelsi ne demek

Çengelsi; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır.

  • Çengeli andıran, çengel biçimli, çengelimsi

Çengelsi anlamı, tanımı:

Biçim : Tarz. Şiirlerin kuruluş ve uyak düzenlerine göre olan dış görünüşü, şekil. Bir nesnenin dış çizgileri bakımından niteliği, dıştan görünüşü, şekil, eşkâl. Yazı ve simgelerin bilgisayarda kullanılmaya elverişli çerçevesi, düzeni, format. Herhangi bir şeyin benzeri. Disket vb.nin bilgisayarda kullanılabilir durumu. Biçme işi. Yakışık alan şekil, uygun şekil. Sanat ve edebiyat eserlerinde dış görünüş, form.

Çengel : Otlarla ve sık ağaçlarla örtülü geniş Hindistan ormanı, cangıl.

Biçimli : Biçimi güzel olan, mevzun. Uygun olarak, yakışacak bir biçimde. Düzgün. Herhangi bir biçimde olan.