Şımarıkça nedir, Şımarıkça ne demek

Şımarıkça; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de zarf olarak kullanılır.

  • Şımarık bir biçimde

Şımarıkça kısaca anlamı, tanımı:

Şımarık : Şımarmış bir biçimde. Şımarmış, şımartılmış (kimse).

Biçim : Şiirlerin kuruluş ve uyak düzenlerine göre olan dış görünüşü, şekil. Yakışık alan şekil, uygun şekil. Disket vb.nin bilgisayarda kullanılabilir durumu. Yazı ve simgelerin bilgisayarda kullanılmaya elverişli çerçevesi, düzeni, format. Bir nesnenin dış çizgileri bakımından niteliği, dıştan görünüşü, şekil, eşkâl. Herhangi bir şeyin benzeri. Sanat ve edebiyat eserlerinde dış görünüş, form. Biçme işi. Tarz.

Bir : Sayıların ilki. Ortaklaşa olan, birleşik, müşterek. Aynı, benzer. Ancak, yalnız. Bir kez. Herhangi bir varlığı belirsiz olarak gösteren (sayı). Bu sayıyı gösteren 1 ve I rakamlarının adı. Eş, aynı, bir boyda. Bu sayı kadar olan. Beraber. Sadece. Değer, önem bakımlarından birbirinden farksız, birbirine eşit, birbirine benzer. Tek.

Diğer dillerde Şımarıkça anlamı nedir?

İngilizce'de Şımarıkça ne demek? : adv. saucily