Şansölye nedir, Şansölye ne demek

Şansölye; kökeni fransızca dilinden gelmektedir.

  • Almanya ve Avusturya'da hükûmet başkanı

Şansölye hakkında bilgiler

Şansölye, Roma İmparatorluğu mirası üzerinde kurulmuş çeşitli ülkelerde değişik zamanlarda değişik anlamlarda kullanılmış bir görev isimlendirmesidir. Bugün ise en bilinen manasıyla Almanya ve Avusturya'da (Türkiye'deki başbakanlığa denk düşen) hükümet başkanlığı makamıdır.

Almanya Federal Cumhuriyeti'nin hükümet başkanıdır. Bakanları ve hükümet politikasının ana hatlarını belirler. Pratikte en güçlü Alman politikacıdır. Buna karşın protokolde devlet başkanı ve parlamento başkanından sonra üçüncü sırada yer alır. Almanya Federal Meclisi (Bundestag) tarafından seçilir ve parlamentonun yasama dönemi süresince sadece güven oyu yoklaması sonucu görevden alınabilir. Almanya'nın şu anki şansölyesi Angela Merkel'dir (CDU).

Şansölye (Bundeskanzler) Avusturya'da federal hükümetin başı ve Avusturya Cumhuriyeti hükümet lideri olarak ülkenin en yetkili politikacısıdır.

Almanya'dan farklı olarak Avusturya şansölyesinin bakanlar karşısında emir ve direktif yetkisi, hükümet politikasının ana hatlarını belirleme gücü yoktur. Anayasaya göre hükümetin diğer üyeleriyle yasal olarak eşit statüdedir. Bununla birlikte bakanların görevden alınması için devlet başkanına öneride bulunabilir. Ayrıca genellikle hükümet partisinin başı olarak pratikte önemli bir etkiye sahiptir.

 

Şansölye ile ilgili Cümleler

  • Şansölye Merkel tüm Suriyeli göçmenlerin Almanya'ya gelip sığınma başvurusunda bulunmasına izin verileceğini söyledi.
  • Gerhard Schröder, II. Dünya Savaşı boyunca yaşamayan ilk şansölyedir.

Şansölye anlamı, tanımı:

Alman : Cermen soyundan olan halk. Bu halktan olan kimse.

Başkan : Bir topluluğun, bir toplantının veya bir derneğin başında bulunan kimse, reis, reis bey. Bazı ülkelerde devletin ve hükûmetin başı.

Şans : Mantıkla açıklanamayan birtakım rastlantısal olayların nedeni olan güç, baht, talih, felek. Bir olayın olabilirliği. Bir kimsenin bilgi ve emeğinden çok rastlantı sonucu elde ettiği elverişli durum.

Şansölyelik : Şansölye olma durumu.

İmparator : Bir imparatorluğu yöneten kimse, ilhan.

Miras : Bir neslin kendinden sonra gelen nesle bıraktığı şey. Birine, ölen bir yakınından kalan mal mülk, para veya servet, kalıt, bırakıt, tereke. Kalıtım yoluyla gelen herhangi bir özellik.

Kurul : Bir işi yapmak, yönetmek veya bir kurum ve kuruluşu temsil etmek için görevlendirilmiş kişilerden oluşmuş topluluk, heyet, konsey, asamble.

 

Ülke : Devlet. Bir devletin egemenliği altında bulunan toprakların tümü, diyar, memleket. Bir özelliği ön plana çıkarılarak düşünülen bölge.

Değişik : Farklı. Alışılmışın dışında bir özelliği bulunan. Yedek iç çamaşırı, giyecek. Değiştirilmiş, muaddel. Çok hastalık geçirerek gelişmemiş çocuk.

Zaman : Bir işin, bir oluşun içinde geçtiği, geçeceği veya geçmekte olduğu süre, vakit. Belirlenmiş olan an. Olayların oluş ve akış sırasını belirleyen, düzenli ve dönemli gök olaylarını birim olarak kullanan sanal bir kavram. Dönem, devir. Bir işe ayrılmış veya bir iş için alışılmış saatler, vakit. Yer kabuğunun geçirdiği gelişimde belirlenen ve fosillere göre dörde ayrılan geniş evrelerden her biri. Fiillerin belirttikleri geçmiş zaman, şimdiki zaman, gelecek zaman, geniş zaman kavramı. Bu sürenin belirli bir parçası, vakit. Çağ, mevsim.

Kullanılmış : Az veya çok bir zaman için başkasının malı olmuş, yeni olmayan, müstamel.

Ve : Türk alfabesinin yirmi yedinci harfinin adı, okunuşu. İki kelime veya iki cümle arasına girerek aralarında bir bağ olduğunu anlatan söz.

Diğer dillerde Şansölye anlamı nedir?

İngilizce'de Şansölye ne demek? : chancellor

Fransızca'da Şansölye : chancelier [le]

Almanca'da Şansölye : n. Bundeskanzler, Kanzler

Rusça'da Şansölye : n. канцлер (M)