İmparator nedir, İmparator ne demek

İmparator; kökeni italyanca dilinden gelmektedir.

 • Bir imparatorluğu yöneten kimse, ilhan

İmparator hakkında bilgiler

İmparator, bir imparatorluğun erkek hükümdarıdır. Latince imperator (askeri kumandan) kelimesinden gelir. Rütbe ve mevkii olarak kraldan üstündür. İmparatorun eşine veya imparatorluğun kadın hükümdarına imparatoriçe denir.

İmparator ile ilgili Cümleler

 • İmparatorluğun çöküşü kaçınılmazdı.
 • Osmanlı İmparatorluğu bunu yapmadı.
 • İmparatora gelince, o dünyanın hükümdarıdır. Barbarlara gelince, onlar dünyanın uşaklarıdır.
 • Virgilius mahkemeye gitti ve onu soymuş olan erkeklere karşı imparatordan adalet istedi.
 • Bir zamanlar büyük bir fatih olan bir imparator yaşardı ve dünyadaki herhangi birinden daha fazla ülkede hüküm sürdü.
 • İmparator, para talebini görüşmeyi kabul etti.
 • İmparator zaferle yurda döndü.
 • Roma İmparatorluğu'nun sonunu ne belirledi?
 • Prenses imparatordan af diledi.
 • Çocuğum karıştırıyorsun. Roma'yı yakan Hazreti Şaban'dır. İlk halife imparator Neron yani Padişah Neron Roma'da hazreti Şaban'la beraber ananı binde 1453 kere kanunen... Affedersiniz Mahmut bey, ben biraz karıştırdım galiba.
 • İmparator çok yaşa!
 • İnsanların hepsi küçük bir çocuk "İmparator çıplak!" deyinceye kadar aptal görünmemek için ona gerçeği söylemeden imparatorun giysilerini övdü.
 • İmparator, halkın birliğinin sembolüdür.
 

İmparator anlamı, kısaca tanımı:

İmparator otu : Maydanozgillerden, baharlı ve yakıcı olan kökü hekimlikte kullanılan bir ot (Peucedaum imperatoria).

İmparatoriçe : İmparator eşi. İmparatorluğu yöneten kadın.

İmparatoriçelik : İmparatoriçe olma durumu.

İmparatorluk : Kendi topraklarında oturan çeşitli milletleri egemenliği altında toplayan devlet biçimi. İmparator olma durumu, ilhanlık.

Kimse : Herhangi bir kişi, kim olduğu bilinmeyen kişi.

İlhan : İran Moğollarında hükümdarın unvanı. İmparator.

Erkek : Girintili ve çıkıntılı olarak bir çift oluşturan nesnelerden çıkıntılı olanı. Yetişkin adam, bay, er kişi. Sperma oluşturan organizma. Sert, kolay bükülmez. İnsan, hayvan ve bitkilerin dişiyi dölleyecek cinsten olanı. Koca. Sözüne güvenilir, mert.

Hükümdar : Padişah, kral, hakan gibi taht sahibi devlet başkanı.

Latin : Latin halkları. İtalya'da Latium bölgesi halkından olan kimse.

Kumandan : Komutan.

Kelime : Anlamlı ses veya ses birliği, söz, sözcük.

Bir : Ancak, yalnız. Aynı, benzer. Beraber. Sayıların ilki. Tek. Bu sayıyı gösteren 1 ve I rakamlarının adı. Bir kez. Sadece. Değer, önem bakımlarından birbirinden farksız, birbirine eşit, birbirine benzer. Ortaklaşa olan, birleşik, müşterek. Herhangi bir varlığı belirsiz olarak gösteren (sayı). Eş, aynı, bir boyda. Bu sayı kadar olan.

 

Diğer dillerde İmparator anlamı nedir?

İngilizce'de İmparator ne demek? : n. emperor, imperial, Kaiser

Fransızca'da İmparator : empereur [le]

Almanca'da İmparator : n. Kaiser, Imperator

Rusça'da İmparator : n. император (M)

adj. императорский