Şirazi nedir, Şirazi ne demek

Teknik terim anlamı:

Kitap ciltlemekte kullanılan bez şerit. (Sivas).

Şirazi anlamı, kısaca tanımı

Şira : Şıra, üzüm ve öteki meyvelerin suyu, şekerli su

Şiraz : Sınır : Sen şirazdan çıkıp gidersin. Kayseri şehri, Tomarza ilçesinde, merkez nahiyesine bağlı bir yerleşim bölgesi.

Ciltlemek : Kitaba cilt yapmak.

Ciltleme : Ciltlemek işi.

Şerit : Dar, uzun dokuma veya kumaş parçası. Bir kara yolunda trafik çizgileri ile ayrılmış bölümlerden her biri. Şeritgillerden, vücudu yassı, birbirine kenetlenmiş boğumları bulunan ve bazısı metrelerce boyda olan bir bağırsak asalağı, tenya, sığır tenyası, sığır şeridi, abdestbozan. Dar, uzun kıyı parçası. Herhangi bir maddenin dar, düz, ince ve uzun parçası.

Sivas : Türkiye'nin İç Anadolu Bölgesi'nde yer alan illerinden biri.

Kitap : Ciltli ve ciltsiz olarak bir araya getirilmiş, basılı veya yazılı kâğıt yaprakların bütünü. Herhangi bir konuda yazılmış eser. Kutsal kitap.

Şeri : İslam hukukuyla ilgili.

Siva : Başka, gayrı, özge.

Cilt : Ten. Bir eserin ayrı ayrı basılan bölümlerinden her biri. Formaları, yaprakları birbirine dikerek veya yapıştırarak kitap, defter, dergi vb.ne geçirilen deri, bez veya kâğıtla kaplı kapak.

Bez : Pamuk ya da keten ipliğinden yapılmış olan dokuma, çaput. Herhangi bir cins kumaş. Kumaş veya dokumadan yapılmış. İçinden geçen kandan veya öz sudan bazı maddeler ayırarak salgı oluşturan organ. Herhangi bir iş için kullanılan dokuma. Pamuktan, düz dokuma.

 

Diğer dillerde Şiral merkez anlamı nedir?

İngilizce'de Şiral merkez ne demek ? : chiral center