A new lease of life türkçesi A new lease of life nedir

  • Yeniden doğma.

A new lease of life ingilizcede ne demek, A new lease of life nerede nasıl kullanılır?

A : Argonun simgesi. En yüksek not. Belirli bir tür veya nitelikteki. Herhangi bir. En iyi kaliteyi simgeleyen harf. Pek iyi. Atom ağırlığı. İngiliz alfabesinin birinci harfi. Bir. Amperin simgesi.

New : Değişik. Taze. Keşfedilmemiş. Yeni tarihli. Yaş. Savaş silahı olarak kullanılan biyolojik ve veya veya tüksek teknoloji ürünü virüsler. Yeni. Patlayıcı kullanılmadan yapılan savaş. Acemi. Yeni olarak.

Lease : Kontratla kiralamak. Uzun vadeli finansal kiralama. Tutmanlık sözleşmesi. Kira. Kiralamak. Tutmanlık. Kiralama. Kiralama geliri. Bir çeşit kira bağıtına dayanan ve kiracıyı kendisine bırakılan nesnelerin verim ve gelirini toplamak ve kiralananı gereği gibi işleterek gelir yeteneği ve gücünü azaltmamakla yükümlü kılan gelir.

Of : Yüzünden. Li. -den. İle ilgili. -den övünerek bahsetmek. -nın. Nin. -nin. Karşı. -li.

Life : Hayat süresi. Bilgisayar, biyoloji alanlarında kullanılır. Canlı. Can. Yaşam. Dirlik. Yaşantı. Hayatla ilgili. Hareket. Ömür boyu.

Be tired of life : Bezmek. Canından bezmek.

A new york based company : Merkezi new york'ta olan şirket.

Breath of life : Enerji. Yaşamın ekmeği-suyu. Yaşamın nedeni. Yaşama nedeni. Yaşama enerjisi.

 

A new broom sweeps clean : Bir işe yeni başlayan kimse kendini kabul ettirmek için elinden geleni yapar. İşe yeni başlamış kişi canla başla işini yapar. İşe yeni başlamış kişi işini canla başla yapar. Yeni süpürge iyi süpürür. İşbaşına yeni gelen kimse iyi iş görür.

A new lease on life : Yaşamda yeni bir soluk. (birinin hayatında) yeni bir adım.

İngilizce A new lease of life Türkçe anlamı, A new lease of life eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak A new lease of life ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Renascences : Rönesans.

Regenerations : Yenilenme. Vücudun onarımı. Düzelme. Yeniden üretim. Yeniden oluşma. Tekrar elde etme. Yenileme. Ekran yineleme sıklığı.

Rebirths : Yenidendoğuş. Canlanma. İntibah. Uyanma. Rönesans. Yeniden doğuş. Yeniden canlanma.

Renascence : Yeniden doğuş. Rönesans. Canlandırma.

New lease on life : Daha fazla yaşama zamanı. Yaşamak için bir şans. Yeni bir yaşama şansı. Yaşam için ikinci bir şans.

Palingenesis : Palinjeni. Paleojenez. Palinjenezi.

Rebirth : Yeniden doğuş. Rönesans. İntibah. Yeniden canlanma. Uyanma. Yenidendoğuş. Canlanma.

Regeneration : Rejenerasyon. Düzelme. Yeniden üretim. Tekrar elde etme. Suyun yumuşatılmasında, yumuşatma maddesinin tekrar kullanılır hale getirilmesi. Ekran yineleme sıklığı. Organizmada yıkımlanmış doku ve hücrelerin yerine aynı morfolojik yapıda ve aynı işlevi gören yeni bir dokunun meydana gelmesi. Canlılarda kaybolan veya hasar gören bir vücut parçasının yenilenmesi olayı, rejenerasyon. Rejenere etme. Vücudun onarımı.