Abacterial türkçesi Abacterial nedir

  • Bakteriyel olmayan.
  • Bakterisiz.
  • Abakteriyel.
  • Bakterinin sebep olmadığı.

İngilizce Abacterial Türkçe anlamı, Abacterial eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Abacterial ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Microorganism : Gözle görülemeyen küçük canlı. Mikrop. Mikroorganizma. Mikro organizma. Bakteri, mantar, protozoa ve mikroskobik algleri içeren, mikroskobik canlılar.

Acidophile : (biyoloji terimi) asit boyalarını kolayca emen. Asit seven, içindeki granülleri asidik doku boyalarıyla boyanan yapı veya hücreler. stoplazmasında çok fazla granül bulunduran ve genellikle iki loplu çekirdeğe sahip olan, eozinle kolayca boyanan, bazı patolojik durumlarda sayıları artan ve damar dışına çıkabilen beyaz kan hücresi tipi, eozinofil, oksifil. Asidofil. Asitli ortamda iyi büyüyen. Asit boyalarla kolaylıkla boyanabilen hücre, doku, mikroorganizma veya histolojik yapı. asit ortamlarda iyi derecede üretebilebilen mikroorganizma. ön hipofiz bezi lobundaki veya pankreas adacığındaki alfa hücresi. asidofilik.

Bacteroid : Bakteroit. Bakteroid. Bakteri şeklinde olan. Bakteri gibi. Bakterimsi. Bakteriye benzeyen. Uzun süre meristematik bölge olarak kalan ve içi bakteri ile dolu olan nodüller. Çubuksu bakteriler.

 

Abactrial : Bakteri bulunmayan.

Acidophil : Asidofil. Asitli ortamda iyi büyüyen. (biyoloji terimi) asit boyalarını kolayca emen. Asit seven, asit boyalara karşı bir çekimi olan, asit ortamlarda yetişebilen. eozinofil.

Rod : Şaft. Filiz. Aks. Revolver. Değnek. Sırık. Kamçılamak için kullanılan ince çubuk demeti veya sopası. Çubuk (demirden veya ağaçtan yapılmış). Bir ingiliz uzunluk ölçüsü. Asa.

Germfree : Sterilize edilmiş. Steril. Virüs olmayan. Mikropsuz.

Legionella : Lejyonella.

Eubacterium : Küre veya çubuk biçimli bakteri türü. Öbakteriyel.

Gonococcus : Gonokokus. Belsoğukluğuna neden olan bakteri. Belsoğukluğu mikrobu. Gonokok.

Abacterial synonyms : penicillin resistant bacteria, genus francisella, calymmatobacterium, superbug, probiotic microflora, eubacteria, pus forming bacteria, micro organism, neisseria gonorrhoeae, probiotic bacterium, francisella, legionella pneumophilia, genus calymmatobacterium, probiotic flora, nitrobacterium, true bacteria, diplococcus, bacterium, probiotic.