Abidingly türkçesi Abidingly nedir

Abidingly ingilizcede ne demek, Abidingly nerede nasıl kullanılır?

Abiding by the law : Kanunlara itaat etme. Yasalara uygun şekilde.

Abiding place : Sabit mekan. Kalıcı yer.

Law abiding citizen : Kanunlara uyan vatandaş. Kanuna sadık olan vatandaş. Kanunu destekleyen vatandaş. Kanuna uyan vatandaş.

Law abiding state : Kanunlara bağlı ülke. Düzenli ülke. Kurallara uyulan ülke.

All is firm and abiding : Her şey etkilidir. Her şey her şey geçerlidir. Her şey belirli ve değişmezdir. Her şey bağlayıcıdır.

Law abiding : Yasalara saygılı. Kanuna itaat eden. Dürüst. Yasaya saygı gösteren. Kanuna uyan.

Firm and abiding : Sürekli. Kolay hareket etmeyen. Stabil. Kalıcı. Sabit. Dayanıklı. Kolayca hareket ettirilemeyen.

Abidingness : Sabır sebat. Ebedilik. Dayanıklılık.

Abiding : Baki. Değişmez. Bitmez tükenmez. Daimi. Sabit. Sürekli. Muhkem. Sonsuz. Devamlı. Kalıcı.

İngilizce Abidingly Türkçe anlamı, Abidingly eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Abidingly ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Enduring : Çileli. Cefakar. Devamlı. Baki. Dayanıklı. Sürekli. Payidar. Kalıcı. Uzun süren. Mukavim.

Incessantly : Ardı arkası kesilmeden. Harıl harıl. Devamlı olarak. Biteviye. Aralıksız olarak. Gün geçmiyor ki. Arasız.

 

Obstinately : Sağ kalan. Bıkmadan usanmadan.

Adamantly : Katı bir şekilde. Sebatla. Kararlılıkla.

Forever more : Daima.

Cussedly : İnatçı bir şekilde. Lanetli olarak.

Evermore : Sonsuza kadar. Ebediyen. Daima. Hep. Her zaman. Devamlı. İlelebet.

Sedulously : Dayanıklı bir şekilde. Yorulmak nedir bilmez bir şekilde. Devamlı bir şekilde. Üzerinde durarak. Çalışkan bir biçimde. Israrla. Sürekli bir şekilde. Çalışkan bir şekilde.

Piercingly : Delici bir şekilde. Sertçe.

Eternally : Daima. Ebediyen. Sonsuz olarak. İlanihaye. Sonsuza kadar. Bitip tükenmeden. İlelebet.

Abidingly synonyms : obdurately, for good and all, for ever and ever, hardheadedly, contrarily, forevermore, continually, on and on, for good, lastingly, permanent, for ever, opinionatedly, everlastingly, perseveringly, bitterly, forever and a day, refractorily, imperishable, mulishly, continuously, forever and ever, to all eternity, for keeps, bitter, to the last, ever after, endlessly, constantly, overinsistently, durably, forever, relentlessly.

Abidingly zıt anlamlı kelimeler, Abidingly kelime anlamı

Impermanent : Süreksiz. Kalımsız. Geçici. Kalıcı olmayan. Daimi olmayan. Devam etmeyen. Devamsız.

Unlawful : Haram. Hukuksuz. İllegal. Yasadışı. Yolsuz. Hukuka aykırı. Gayri meşru. Kanuna aykırı. Yasalara aykırı. Usulsüz.

Abidingly ingilizce tanımı, definition of Abidingly

Abidingly kelimesinin İngilizce - İngilizce çevirisi (English to English) : Permanently.