Enduring türkçesi Enduring nedir

Enduring ile ilgili cümleler

English: There are various ways of enduring the pain.
Turkish: Acıya katlanmanın birçok yolu var.

Enduring ingilizcede ne demek, Enduring nerede nasıl kullanılır?

Enduring characteristic : Sürecen ayrıt. Ölçüye vurulan çeşitlenmeler arasında ölçüm konusuna ilişkin olan ya da toplumsal ve kişisel özelliklerden kaynaklanan, durumdan duruma değişmeyen sürekli özellikler.

Enduringly : Çekerek. Kaldırarak. Çok uzun bir süre için. Durmaksızın. Devamlı olarak. Çileli bir şekilde. Uzun süre devam eden. Dayanarak. Katlanarak. Tahammül ederek.

Unenduring : Katlanmayan. Tahammül etmeyen.

Endurion process : Endurion süreci.

Endurability : Dayanılabilirlik. (telekomünikasyon) bir sistemin (veya bir altsistemin) veya prosedürün veya ekipmanın uzun bir zaman periyodu süresince (genellikle aylarca, ciddi bir doğal veya insan eliyle yapılan müdahaleye rağmen {nükleer saldırı, veya dışardan ikmal ve bakım desteğinin kesilmesi gibi}) belirlenmiş performans değerleri içerisinde faaliyetine devam edebilmesini sağlayan sahip olduğu özellikleri. Dayanıklılık.

Endurance test : Dayanım deneyi. Dayanıklılık deneyi. Bir sistem veya materyalin uzun bir zaman dilimi boyunca ne kadar süre dayandığını ve ne zaman arızalandığını tespit etmek için yapılan test (genellikle otomobillerde gerçekleştirilen test). Dayanıklılık sınaması. Dayanıklılık testi. Dayanma deneyi. Dayanım testi. Dayanıklılık sınama.

 

Endured : Tahammül etmiş. Sabretmek. Sürmüş. Dayanmış. Katlanmak. Kaldırmış. Dayanmak. Devam etmiş. Çekmiş. Var olmak.

Enduro : Dayanıklılığı test eden motorsiklet yarışı.

Endurance : Devam. Dayanım. Dayanıklılık. Tahammül. Sabır. Kaldırma. Götürüm. Katlanma. Çekme. Dayanma.

Endure : Göğüs germek. Çekmek. Dayanmak. Var olmak. Sabretmek. Acıya dayanmak. Sürmek. Durmak. Uzun süre dayanmak. Dişini sıkmak.

İngilizce Enduring Türkçe anlamı, Enduring eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Enduring ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Hardier : Cesur. Yüzsüz. Cüretkar. Gözü pek. Acar. Arsız. Güçlü kuvvetli. Soğuğa dayanıklı (bitki). Yürekli.

Firmest : Kararlı. Sıkı. Metin. Sağlam. Sabit. Kesin. Emin. Katı. Sert.

Grittiest : Çakıllı. Cesur. Pütürlü. Kumlu. Metin. Kumlu gibi.

Endless : Uçsuz bucaksız. Bitmez tükenmez. Namütenahi. Sonsuz. Uçsuz. Ölümsüz. Bitmek bilmeyen. Sonu olmayan. Daimi.

Firm : İktisat, ekonomi alanlarında kullanılır. Kararlı. Üretimi gerçekleştiren iktisadi karar birimi. Sağlam. Sabit. Sağlamlaşmak. Tecim kurumu adı. ortaklıkların tecimsel işlerde konularına göre kullandıkları tek ya da birleşik ad. İstikrara kavuşmak (fiyatlar). Tecim adı.

Durable : Evladiyelik. Uzun ömürlü. Sağlam. Eskimez.

 

Lingering : Yavaş ilerleyen. Yavaş. Ağır ağır kaybolan. Ayrılamayan. Geçmek bilmeyen. Hasretli. Oyalanma. Geçmeyen. Duran.

Amaranthine : Ölmez. Mor. Solmaz.

Compacted : Sıkıştırılmış. Konsantre edilmiş. Kompakt şekle sıkıştırılmış. Yoğun.

Enduring synonyms : for hard wear, stoic, lasting, has patience, agelong, eterne, uncomplaining, lastings, patient, hardiest, long suffering, indwelling, slower, all the time, long drawn out, fadeless, continuant, diuturnal, cast iron, fastest, ceaselessly, slowest, forever, stoical, imperishable, modal, hardy, ever, continuous, day after day, resistant, non volatile, extant.

Enduring zıt anlamlı kelimeler, Enduring kelime anlamı

Impermanent : Geçici. Devamsız. Daimi olmayan. Süreksiz. Devam etmeyen. Kalımsız. Kalıcı olmayan.

Impatient : Tez canlı. Tahammülsüz. Evegen. Canı tez. Aceleci. Titiz. Acul. Hoşgörüsüz. İvecen. Sabırsız.

Enduring ingilizce tanımı, definition of Enduring

Enduring kelimesinin İngilizce - İngilizce çevirisi (English to English) : Long-suffering. Lasting. Durable. As, an enduring disposition.