Abiding türkçesi Abiding nedir

Abiding ingilizcede ne demek, Abiding nerede nasıl kullanılır?

Abiding by the law : Kanunlara itaat etme. Yasalara uygun şekilde.

Abiding place : Sabit mekan. Kalıcı yer.

Law abiding citizen : Kanuna sadık olan vatandaş. Kanunlara uyan vatandaş. Kanunu destekleyen vatandaş. Kanuna uyan vatandaş.

Law abiding state : Kanunlara bağlı ülke. Düzenli ülke. Kurallara uyulan ülke.

All is firm and abiding : Her şey bağlayıcıdır. Her şey her şey geçerlidir. Her şey etkilidir. Her şey belirli ve değişmezdir.

Law abiding : Yasalara saygılı. Yasaya saygı gösteren. Kanuna uyan. Kanuna itaat eden. Dürüst.

Abide : Uymak. Kurala uymak. Sadık kalmak (vaade veya karara). Kalmak. Sakin olmak. Dayanmak. Olmak. Bir yerde kalmak. Sadık kalmak. Baki kalmak.

Abidden : Dayanmak. İkamet etmek. Çekmek. Katlanmak. Beklemek. Baki kalmak. Sadık kalmak. Uymak. Durmak. Sadık kalmak (vaade veya karara).

Abidance by rules : Düzenlemelere uyulması eylemi. Kanunlara itaat.

Abidingness : Sabır sebat. Dayanıklılık. Ebedilik.

İngilizce Abiding Türkçe anlamı, Abiding eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Abiding ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

 

Continuing : Devam ediliyor. İçeren. Süren. Devam eden. Devam ettiren. Müdevver. Devam ediyor.

Chronics : Süreğen. Eski. Berbat. Müzmin. Kronik. Çok kötü.

Indwelling : Yerleştirmek. İkamet etmek. İşlemek. Oturtmak. Oturmak. Nüfuz etmek. Yerleşmek.

Permanent : Permanant. Temelli. Yerleşik. Kalımlı.

All the time : Ha bire. Boyuna. Durmadan. Akşam sabah. Her zaman. Ara vermeden. Hep. İkide bir. Daima.

Flat footed : Hoyrat (ingiliz ingilizcesi). Düztaban. Azimli. Sağlam. Beceriksiz (ingiliz ingilizcesi). Düz taban. Kararlı.

Engraved in stone : Taşlara kazınmış (daimi). Taşa işlenmiş.

Imprescriptible : Kazanılmış. Hükmü geçmez. Müktesep. Zaman aşımına uğramayan. Zamanaşımına uğramayan. Her zaman geçerli.

Eternal : Tanrı. Sonrasız. Ölümsüz. Ölmez. Müebbet. Öncesiz. Öncesiz sonrasız.

Continual : Süregelen. Sık. Ardı arkası gelmeyen. Ardı arkası kesilmeyen. Mütemadi. Aralıksız. Durmadan. Sıkça.

Abiding synonyms : inexhaustible, extant, fixed, ad infinitum, dateless, nonvolatile, continuant, continued, never failing, deep seated, immortals, permanents, beyond measure, dormant, durable, fastest, full time, bottomless, exhaustless, unending, changelessness, changeless, day after day, attached, non volatile, ceaselessly, never ending, confirmed, aeonian, observant, illimitable, in season and out of season, ceaseless.

Abiding zıt anlamlı kelimeler, Abiding kelime anlamı

Impermanent : Geçici. Kalımsız. Kalıcı olmayan. Süreksiz. Daimi olmayan. Devamsız. Devam etmeyen.

Unlawful : İllegal. Usulsüz. Yasalara aykırı. Kanunsuz. Yolsuz. Gayri meşru. Kanuna aykırı. Haram. Hukuksuz. Hukuka aykırı.

Abiding ingilizce tanımı, definition of Abiding

Abiding kelimesinin İngilizce - İngilizce çevirisi (English to English) : Continuing. Lasting.