Chronics türkçesi Chronics nedir

Chronics ingilizcede ne demek, Chronics nerede nasıl kullanılır?

Chronic abcess : Yangıların etkisiyle oluşan hafif yangı belirtileri gösteren çeperi çok kalın veya çok ince apse tipi, soğuk apse. Kronik apse. Soğuk apse.

Chronic abscess : Kronik apse.

Chronic absence : Daimi süreli. Süreli devamsızlık. Müzmin devamsızlık. Bir iş yerinde çalışan işçilerin iş yerine sürekli olarak devam etmemeleri. Süreli işe gelmeme.

Chronic absenteeism : İşçilerin bir işe gelmemelerinin sürekli durum göstermesi. Sürekli işe gelmeme.

Chronic appendicitis : Kronik apandisit.

Chronic fever : Ateşin 3 haftadan daha uzun sürmesi. Kronik ateş. Müzmin humma.

Chronic catarrhal endometritis : Kronik kataral endometritis. Fibroblastların üremesi ve plazma hücrelerinin infiltrasyonuyla belirgin uzun süre devam eden endometriyumun yangısı.

Chronic diarrhea : İshal olayının bir aydan fazla sürmesi, kronik ishal. Kronik ishal. Süreğen ishal.

Chronic disease : Kronik hastalık. Sürekli meydana gelen veya ortaya çıkan hastalık. Sürekli nükseden hastalık.

Chronic bronchitis : Bronşların kronik yangısı. Kronik bronşit.

İngilizce Chronics Türkçe anlamı, Chronics eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Chronics ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

 

Put down : Ucuzlatmak. İndirmek. Yazmak. Düşürmek. Eleştirmek. Kısmak. Tenkit etmek. Not etmek. Bastırmak. Yere koymak.

Annals : Tarihsel olaylar. Vakayiname. Tarih. Tarihi olaylar.

All the time : Dığı sürece. Ara vermeden. Hep. Mütemadiyen. Ha bire. Daima. Her zaman. İkide bir. Akşam sabah.

Chronic : Uzun süredir devam eden; müzmin, süreğen. bir hastalığın süresinin 4 haftadan daha fazla olması. Bir hastalığın uzun süre devam etmesi durumu, müzmin.

Awful : Oldukça büyük. Rezil. Kötü. Müthiş. Korkunç. Rezalet. Meret. Sunturlu.

Ancient : Ata. Romalılar ve yunanlılar zamanına ait. Müzelik. Kadim. Baba. Eski zamandan kalma. Eskiden kalma. Çok eski bir zamandan kalma. Çok eski.

Appalling : Ürkünç. Müthiş. Korkunç. Rezil. Dehşete düşüren. Dehşet verici.

Atrocious : Zalim. Gaddar. Felaket. Gaddarca. Adi. Acımasız. Vahşi. Menfur. Ayıplanacak.

Enduring : Çileli. Sabırlı. Ebedi. Dayanıklı. Payidar. Mukavim. Baki. Uzun süren.

Non volatile : Buharlaşmaz. Uçucu olmayan. Uçmaz. Geçici değil.

Chronics synonyms : chronicled, engraved in stone, egregious, ceaselessly, accurst, continually, habitual, cut and dried, lingering, continuant, chronicle, indwelling, crusted, lastingly, nonvolatile, auld, consistently, perpetual, accursed, perdurable, lasting, criminal, evermore, dire, abysmal, constantly, archaistic, awfully, arrant, enter, appaling, beastly, archaeo.

Chronics zıt anlamlı kelimeler, Chronics kelime anlamı

Acute : Ağır. Akut. Şiddetli. Güçlü. Keskin. İlerlemiş. Zeki. Sivri. Dar. Aşırı.

Short : Noksanlık. Alçak. Kısa metrajlı film. Kısa hece. Kısa. Az. Kasa açığı. Kısa devre yaptırmak. Kontak. Eksiklik.