Accumulatively türkçesi Accumulatively nedir

  • Birikmiş halde.
  • Toplu olarak.
  • Birikmiş olarak.
  • Toplanmış olarak.

Accumulatively ingilizcede ne demek, Accumulatively nerede nasıl kullanılır?

Accumulative judgment : Birçok karardan oluşan hüküm. Biriken hüküm. Aynı zamanda bir defadan fazla olan cezalandırma hükmü.

Accumulative : Topanmış. Toplayan. Toplanmış. Birikmiş. Biriktirici. Artan. Toplayıcı. Biriken.

Accumulativeness : Çoğalma eğilimi. Birikmişlik. Artma eğilimi. Toplanmışlık.

Accumulating : Yığmak. Birikmek. Birikmiş. Biriken. Biriktirerek. Toplanmak. Biriktirmek. Toplamak. Biriktirme.

Accumulation : Herhangi bir ilaç veya zehirli maddenin değişik nedenlere bağlı olarak bazı organ veya dokularda birikmesi, akümülasyon. Birikinti. İktisat, ekonomi, sosyoloji, veterinerlik alanlarında kullanılır. Mal ve sermayenin toplanıp çoğalma süreci. tasarrufların yeni yatırımlar şeklinde sermaye stokuna eklenmesi. işletme karının kar payı olarak dağıtılmayıp özkaynağa eklenmesi. Toplumların ekinsel varlıklarının gelişip genişlemesi ve uygarlık düzeyinin yükselmesi süreci. Biriktirme. Toplanma. Yığılma. Birikme. Birikim.

Accumulation of heat : Isı birikimi.

Accumulation rate : Birikme oranı. Plazmada kararlı durumdaki ortalama ilaç konsantrasyonu.

Accumulation of liquid : Sıvı toplanması. Sıvı birikimi. Belli bir süre içinde birikmiş olan sıvı miktarı.

 

Accumulation coefficient : Birikim katsayısı. Bir yüzeyde yüzerilen özdecik yoğunlaşması artış hızının, söz konusal özdeciklenin değişim evresindeki yoğuşumuna oranı.

Accumulation of energy : Enerji birikimi.

İngilizce Accumulatively Türkçe anlamı, Accumulatively eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Accumulatively ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Cumulatively : Birikmiş bir şekilde (art arda gelen ilavelerle çoğalan, toplu). Kümülatif olarak. Birikerek.

Collectedly : Sakin ve kendine hakim bir şekilde. Sakinleşmiş bir şekilde.

Additive : Katkı maddesi. Eklenecek. Toplamsal. Katılan kimyasal madde. Çoğalan. Bir ürüne, kimyasal ya da fiziksel özelliklerini geliştirmek, kalımlı kılmak, çekici yapmak vb. nedenlerle eklenen özdek. Toplanır. Katkı. İlave. Katık.

Gregariously : Sosyal bir şekilde. Sürüler veya gruplar içinde (hayvanlar hakkında). Cana yakın bir şekilde. Toplu halde.

Collectively : Toptan. Kitlesel olarak. Kitlesel şekilde. Ortaklaşa. Kitlesel biçimde. Müşterek olarak. Toptan olarak.

Cumulative : Biriken. Birikimli. Birikerek artan. Çoğalan. Birikerek çoğalan. Gittikçe artan. Toplanan. Birikmiş. Yığışımlı.

Accumulatively zıt anlamlı kelimeler, Accumulatively kelime anlamı

Subtractive : Eksi işaretli. Eksiltici.

Accumulatively antonyms : unacquisitive.