Toptan nedir, Toptan ne demek

Toptan; bir ticaret terimidir. Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır.

"Toptan" ile ilgili cümleler

  • "Mahalle halkının şehirden toptan aldıklarını taşıyan ... pazar kayıkları gider gelirdi." - A. Ş. Hisar
  • "Edebiyat, sanat, fikir, ilim ve başlıca değerlerimize toptan bir bakış lütfeder misiniz, efendim!" - A. Kabaklı

Toptan anlamı, tanımı:

Toptancı : Toptan satış yapan tüccar.

Toptancılık : Toptancı olma durumu.

Sebze meyve toptancısı : Kabzımal.

Büyük : Üstün niteliği olan. Önemli. Yetişkin, belli bir yaşa gelmiş. Çok, ortalamayı aşan (soyut kavram). Niceliği çok olan. Büyük abdest. Makam, rütbe, derece bakımından daha üst olan kimse. Boyutları, benzerlerinden daha fazla olan (somut nesne), makro, küçük karşıtı.

Ölçü : Bir ezginin eşit bölümlere ayrılışı. Aşırı olmama, ılımlı, uygun olma durumu. Ölçüt. Belirlenmiş boyut. Ölçme sonucu bulunan rakam. Bir niceliği, o nicelik için kabul edilmiş birimlerden birine göre oranlayarak değerlendirme, mizan. Bu değerlendirmede kullanılan birim, ölçme birimi. Bir şiirdeki dizelerin hece ve durak bakımından denk oluşu, vezin. Değer, itibar.

 

Miktar : Bir şeyin ölçülebilen, sayılabilen veya azalıp çoğalabilen durumu, nicelik. Ölçü.

Perakende : Bu biçimde alınan veya satılan. Malların teker teker veya birkaç parça durumunda azar azar satılmasına dayanan (satış biçimi), toptan karşıtı. Düzenli olmayan, ayrı ayrı, dağınık, perişan.

Karşıt : Nitelik ve durumları birbirine büsbütün aykırı olan, zıt, kontrast.

Toplu : Bir arada, bütün, kombine. Vücutça dolgun. Düzenlenmiş, dağınık olmayan. Topu olan. Hepsi bir arada bulunan, toplanmış. Topunu, tamamını, bütününü içine alan.

Biçim : Sanat ve edebiyat eserlerinde dış görünüş, form. Yakışık alan şekil, uygun şekil. Bir nesnenin dış çizgileri bakımından niteliği, dıştan görünüşü, şekil, eşkâl. Biçme işi. Disket vb.nin bilgisayarda kullanılabilir durumu. Tarz. Yazı ve simgelerin bilgisayarda kullanılmaya elverişli çerçevesi, düzeni, format. Herhangi bir şeyin benzeri. Şiirlerin kuruluş ve uyak düzenlerine göre olan dış görünüşü, şekil.

Bir : Sayıların ilki. Eş, aynı, bir boyda. Sadece. Tek. Aynı, benzer. Bir kez. Ortaklaşa olan, birleşik, müşterek. Bu sayı kadar olan. Herhangi bir varlığı belirsiz olarak gösteren (sayı). Ancak, yalnız. Bu sayıyı gösteren 1 ve I rakamlarının adı. Değer, önem bakımlarından birbirinden farksız, birbirine eşit, birbirine benzer. Beraber.

 

Global : Küresel. Toptan.

Toptan anlatımlı dil : Kavramların türlü oranlarını bir araya toplıyarak bir kelimeyi cümle haline getiren dillere denir. Bunlara GÖVDELEYİCİ, TOPARLAMALI, KAPSAMALI ve ÇOK BİREŞİMLİ ( Incorporante, Agglomérante, Encapsulante et Polysynthétique ) de denir.

Toptan eder : Büyük ölçüde mal alan tecimenlere uygulanan özel satış değeri.

Toptan eşya fiyat dizini : Yurtiçinde üretimi yapılan mallardan oluşturulan temsili bir mal sepetindeki toptan fiyatların belirli bir temel döneme göre ne yönde ve ne oranda değiştiğini gösteren dizin.

Toptan fiyat : Toptan satışta uygulanan ve perakende fiyattan daha düşük olan fiyat.

Toptan kafakol : Karşı güreşçinin iki eli kendi ensesinde iken iki kolunu sıkıştırarak çekilen kafakol.

Toptan kiralama : Belli filmleri kiralamak isteyen kimsenin, bunlarla birlikte kendi seçmediği ya da nitelikçe öbürlerinden düşük başka filmleri de kiralamak zorunda bırakılmasına dayanan, iyi filmlerle birlikte kötülerini de sürmek için başvurulan yasadışı bir kiralama yöntemi.

Toptan ödeme : Güvencelinin belirli bir yaşa gelmesi ya da gelmiş sayılmasında öbür koşulları taşıyamaması nedeniyle sakatlık ya da yaşlılık aylığı bağlanılması olanaksız ise o güne kadar ödemiş olduğu sakatlık, yaşlılık ve ölüm güvenceleri kesenekleriyle işverence aynı düzeyde ödenmiş olan kesenekler toplamının kendisine geri verilmesi.

Toptan satış : Malların büyük hacimlerde veya çok miktarda, doğrudan tüketicilere değil, perakendecilere satılmasına dayanan satış biçimi. Büyük bölüntülü mal satışı. Su ürünlerinin, müzayede alanlarında açık artırma veya gerektiğinde pazarlık usulüyle yapılan satış biçimi.

Toptancı bankacılık : Büyük miktardaki kredi istemlerini karşılamak amacıyla başka firmalardan veya uluslararası para ve sermaye piyasalarından fon sağlayan, geniş bir iş alanına sahip, müşterileri ile yakın ilişki içinde olan, az sayıda şube ve uzmanla çalışan bankacılık türü.

Toptancı hali : Toptancıların bulunduğu hal.

Toptan ile ilgili Cümleler

  • Biz toptan kırtasiye satın alırız.
  • Toptan konserve ürünler alırım.
  • Toptan alırız ve tasarrufları sana veririz.
  • Toptan alışveriş yaparak para tasarrufu yapabilirsin.

Diğer dillerde Toptan anlamı nedir?

İngilizce'de Toptan ne demek? : adj. wholesale, bulk, gross, total

adv. collectively, in the lump, in bulk, by wholesale, wholesale, en bloc

Fransızca'da Toptan : à tout prendre, dans son ensemble, en gros, en bloc, global/e, globalement, gros, grossement

Almanca'da Toptan : adv. en bloc, en gros

Rusça'da Toptan : adj. оптовый, повальный

adv. оптом, гурт: гуртами