Aces türkçesi Aces nedir

  • Karşılanamayan atış (tenis).
  • Yek.
  • Beş düşman uçağı düşüren pilot.
  • Birli.
  • As.
  • Bey.

Aces ile ilgili cümleler

English: Ali and Mary show up at the strangest places.
Turkish: Ali ve Mary en garip yerlerde ortaya çıktı.

English: Tom had four aces.
Turkish: Tom'un dört ası vardı.

English: Ali almost always gets places on time.
Turkish: Ali neredeyse yerlere her zaman zamanında varır.

English: Ali picked up the five cards he had been dealt and saw that he had a pair of aces and three kings.
Turkish: Ali dağıtılan beş kartı aldı ve bir çift as ve üç kral gördü.

English: Tom had three aces.
Turkish: Tom'un üç ası vardı.

Aces ingilizcede ne demek, Aces nerede nasıl kullanılır?

Ace of aces : Birinci sınıfların birincisi. En iyilerin en iyisi.

Acescence : Ekşilik.

Acescent : Mayalanmaya yatkın olan. Asitli olmaya yatkın olan. Ekşimeye yatkın olan. Ekşi.

Acesodyne : Ağrıyı dindiren. Anodin. Ağrı dindirici. Ağrı kesici.

Acess arm : Erişim kolu. Mıknatıslı tekerde, okuma/yazma kafasını erişilmek istenen adresin bulunduğu iz üzerine getirmek için ileri geri devinen kol. devinimsiz kafalı tekerlerde, her iz için ayrı kafa öngörüldüğünden bu kol bulunmaz, böylece kafanın iz üzerine varışı süresi, daha hızlı bir erişim için kazanılmış olur.

 

Add to favorite places : Sık aranan yerlere ekle. Sevilen yerlere ekle.

Anthraces : Antraks. Karakabarcık. Şirpençe. Şarbon.

Acesulfame : Asesülfam. Kalori içermeyen yapay tatlandırıcı (sakarine benzeyen).

Airs and graces : Yapmacıklık. Dikkat çekmek için yapılan gösteriş. Kendini beğenmiş tavır. Küçük dağları ben yarattım demek. Kendini önemli bir insanmış gibi gösterme. Hava veya caka veya gösteriş. Birinin daha önemli görünmesi amacıyla yapılan yapmacık davranış.

Acestoma : Asestom.

İngilizce Aces Türkçe anlamı, Aces eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Aces ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Esquires : Avukatlık ünvanı. Efendi. Aile isminden sonra gelen nezaket ünvanı veya sıfatı (ingiltere'de bir centilmen olduğu düşünülen kimslerce kullanılır, amerika ve kanada'da hukukçular veya avukatlar tarafından kullanılır). Beyefendi. İngiliz aristokrasisinin erkek üyesi. Mektup zarfı üzerine isim ve soyadından sonra kısaltılarak yazılan ve “bay” anlamına gelen bir unvan. Beyefendi veya bey. Adli görevliler veya yüksek rütbeli memurlar için kullanılan bir lakap. Bay.

Superstar : Büyük yıldız. Süperstar. Çok iyi oyuncu.

Don : Kuşanmak veya giyinmek. Öğretim görevlisi. Giymek. Giydirmek. Tekbiçimli hızlanıra. Uzman. Öğretmen. Hızını her zaman, biriminde eşit tutarda arttığı devinim; değişmez ivmeli devinim. Giyinmek.

Digit : Parmakları meydana getiren küçük kemik parçaları. falanj. Bir sayıtın basamaklarındaki değişik değerleri gösteren sayısal damgalardan her biri. Parmak. Bir parmağın genişliği. Dijit. Parmak kemiği. Rakam. Bilgisayar, bilişim, biyoloji alanlarında kullanılır. El tarağı ve ayak tarağı kemiklerine bağlı olan ve genel olarak insanda beşer tane olup başparmak dışında, her biri üç küçük kemikten oluşan uzantılar. dijit. Rakam hanesi.

 

Ermines : Kakım. Ermin. As kürkü.

Monas : Utah eyaletinde şehir. Kadın ismi.

Unary : Tek terimli. Tek bileşenli. Tekli. Alanı verilen bir dizi olan ve menzili bu dizi içerisine düşen bir matematiksel fonksiyonla alakalı.

One : Tek. İnsan. Bir sayısı. Biri. Kimse. 1. Birisi. Bir (sayı olarak). Bir. Aynı.

Gent : Genç adam. Centilmen. Delikanlı. Erkek.

Aces synonyms : 1, ace of clubs, ace of diamonds, ace of hearts, beys, single, gentlemen, esquire, gentlewomen, ace, bey, unity, singleton, donned, babus, stoats, babu, monad, playing card, i, dons, singlets, stoat, gentleman, figure, ermine, superstars, ace of spades, esq, singlet.

Aces zıt anlamlı kelimeler, Aces kelime anlamı

Inferior : Ast. Alt. Aşağı derecede olan kimse. Ast olan kimse. Alt, alt taraf. İkinci derecede. Kalitesiz. Bayağı. Aşağı derecede olan şey.