Acquisitions türkçesi Acquisitions nedir

Acquisitions ingilizcede ne demek, Acquisitions nerede nasıl kullanılır?

Acquisition agreement : Şirket satın alma anlaşması.

Acquisition and tracking radar : Yakalama ve izleme radarı.

Acquisition cost : Doğrudan pazarlama çalışmalarında yeni bir müşteri kazanmak için yapılan harcamalar toplamı. Müşteri edinme maliyeti. İstihsal masrafı. Elde etme maliyeti. Devralma maliyeti. Edinme maliyeti. Edinim maliyeti. Kazanma maliyeti. İktisap maliyeti.

Acquisition of knowledge : Bilgi kazanılması. Bilgi edinme.

Acquisition price : Bir mal ya da bir iş biriminin kendisinden beklenen ekonomik evreye ulaşmasına değin yapılan harcamaların tümü. Elde ediliş fiyatı. Devralma fiyatı. Satın alım fiyatı. İktisap fiyatı. Edinme bedeli.

Acquisition tale : Edinim masalı. Prenseslerin, kavgasız ve savaşsız olarak, yalnız güç sorunların çözümlenmesi yoluyla elde edildiklerini anlatan masal türü. bk. kurtarım masalı, krş. aşk masalı.

Date of acquisition : Alış tarihi. Edinim tarihi. Satın alma tarihi. Tedarik tarihi. Edinme tarihi. Bir şeyin alındığı tarih. Alma tarihi. İktisap tarihi. Satınalma tarihi. Kazanım tarihi.

Auto acquisition : Otomatik yakalama.

 

Acquisition program : Satınalma programı. Bir ürünün veya hizmetin satın alınmasını teşvik etmek için yapılan satınalma kampanyası.

Automatic acquisition button : Otomatik yakalama butonu.

İngilizce Acquisitions Türkçe anlamı, Acquisitions eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Acquisitions ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Purchase : Manivela ile çekmek. Elde etmek. Alışveriş. Alım. Kaldıraçla kaldırmak. İştira yapmak. Satın alma. Tecimsel olsun ya da olmasın bir nesneyi alıp verme işlemi. Kazanmak.

Obtention : Elde etme.

Investments : Dışderi. Abluka. Kuşatma. Tayin. Bir bankanın, bir kuruluşun ya da ortaklığın iyesi bulunduğu paraları ve değerli kağıtları kapsayan cüzdan. Pay ve borç belgitleri cüzdanı. Yatırım. Para yatırma. Ektoderm.

Contraction : İlişki kurma. Bir kasın, telin vb.nin görev sırasında kısalması. kontraksiyon. Bir kasın uyarılması sonucu, ince ipliklerin kalın iplikler üzerinde kaymasıyla meydana gelen kas boyundaki kısalma. izotonik, izometrik ve tetanik kasılma tipleri vardır, kontraksiyon. Kapma. Kasılma. Büzme. Daraltma. Kısalma. (hastalık) kapma. Biyoloji, coğrafya, fizik, uzay, gramer, veterinerlik, jeoloji alanlarında kullanılır.

 

Incurring : Girmek. Yakalanmak. Tutulmak. Uğramak. Yaratmak. Maruz kalma (olumsuz bir olaya). Maruz kalmak.

Assumption : Faraziye. Üstlenme. Havalara girme. Hazreti meryem'in göğe kabulü. Tavır. Üstüne alma. Yüklenme. Takınma. Üzerine alma. Sayıltı.

Owning : Sahip olan. Kendine hakim olma.

Bread : Para. Maişet. Yiyecek. Geçim. Ekmek. Mangır. Rızk. Tıngır. Nimet.

Digestion : Parçalama. Dijesyon. Besinlerin çeşitli enzimlerle kimyasal olarak parçalanması ile organizma tarafından kullanılmak üzere bağırsak duvarından emilecek duruma getirme. Hazım. Vücuda alınan besin maddelerinin mekaniksel, enzimatik ve bakteriyel olarak bağırsak mukozasından emilebilecek duruma getirilmesi olayı, hazmetme, digesyon. Doğal özdeklerin ısı, basınç ve kimyasal etkilerle tümden ya da tikel olarak çözünür duruma getirilmeleri. Sindirme. Sindirim. Hazmetme. Kavrama.

Succession : Birbirini takip etme. İntikal. Bir yerleşim yerindeki nüfusun, düşün, uygulayım ve yaşam biçimleriyle ilgili niteliklerinin yerini, yenilerinin alması. Yerine geçme. Zincirleme. Art arta gelme. Yerini alma. Ardıllık. Üst üste olma. Ardışım.

Acquisitions synonyms : moneymaking, laying claim, pork barreling, developmental learning, basic cognitive process, procural, committal to memory, regaining, memorization, memorisation, heritage, inheritance, attainment, asset, adoptions, incorporation, transfer, obtainment, earning, procurement, acquisition, language learning, capitals, education, win, return, acquiring, carry over, acceptance, restoration, learning, capital, earnings.

Acquisitions zıt anlamlı kelimeler, Acquisitions kelime anlamı

Inability : Yeteneksizlik. Güçsüzlük. Aciz. Bir kimsenin borçlarını ödeyemeyecek durumda olması. gücü bir işi başarmaya yetmez olanın durumu. Yapamama. Olanaksızlık. İktidarsızlık. Gücü olmama. Yetersizlik. Acizlik.

Illiteracy : Okumamışlık. Cahillik. Abecesizlik oranı. Deneyimsizlik. Okuma yazma bilmezlik. Okuma yazma bilmeme. Cehalet. Bir toplumda okuma yazmadan yoksun kişilerin toplam nüfus içindeki payı. Bilgisizlik.