Adjured türkçesi Adjured nedir

Adjured ingilizcede ne demek, Adjured nerede nasıl kullanılır?

Adjured a witness : Mahkemede tanıklık eden birine yemin ettirmek. Şahide yemin ettirdi.

Adjure : İstirham etmek. Rica etmek. İstemek. Yeminle istemek. Yalvarmak. Yalvara yakara istemek. Yalvarıp yakarmak.

Adjurer : Ciddiyetle ve ağırbaşlı bir şekilde görevlendiren veya yemin eden. Yalvaran kimse. Rica eden kimse.

Adjurers : Yalvaran kimse. Rica eden kimse. Ciddiyetle ve ağırbaşlı bir şekilde görevlendiren veya yemin eden.

Adjures : Rica etmek. Yeminle istemek. Yalvarmak. İstemek. Yalvara yakara istemek.

Adjuration : Dilek. Ant. Yalvarma. Yeminli taahhüt. İstek. Yemin. Rica. Tembih.

Adjuring : Rica etmek. Yeminle istemek. Yalvarmak. Yalvara yakara istemek. İstemek.

Adjurors : Rica eden kimse. Yalvaran kimse. Ciddiyetle ve ağırbaşlı bir şekilde görevlendiren veya yemin eden.

Adjudges : Vermek (ödül vb.). Hükmetmek. Ödül vermek. Ödül vb vermek. Hüküm vermek. Mahkum etmek. Karar vermek. Hükmüne varmak. Hükme bağlamak. Hüküm giydirmek.

Adjudgement : Adli karar veya hüküm. Hüküm. Mahkeme kararı.

İngilizce Adjured Türkçe anlamı, Adjured eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Adjured ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

 

Impaired : Zarar görmüş. Hasarlanmış. Etkilenmiş. Bozulan. Zayıflamış. Bozulmuş. Zayıflatılmış.

Black and blue : Çürük. Morartı. Çürümüş. Siyah-mavi. Yara bere içinde. Morarmış. Mosmor.

Unsound : Sıhhatsiz. Hafif (tartışma). Geçersiz. Bölük pörçük. Yıkık dökük. Hatalı. Güvenilmez. Bozuk. Çürük. Sağlıksız.

Beg : Dilemek. Arka ayakları üzerinde durmak. Sadaka istemek. Dilenmek. Kaçınmak. Mendil açmak. Sakınmak.

Hurt : Kırmak. Gücenmiş. Kırgın. Kalbini kırmak. Ağrımak. Zarar vermek (bir uzva). Rencide etmek. İncitmek. İncinmek. Acımak.

Aspire to : Amaçlamak. Arzu etmek. Amaç edinmek.

Beseeches : Dilemek.

Be in need of : İhtiyacı olmak. Gereksinim duymak. Gereksinmek. -e ihtiyacı olmak. Gereksinim içinde olmak. Gereksemek. İhtiyacında olmak. Muhtaç olmak. İhtiyaç duymak.

Conjured : Afsunlamak. Ruh çağırmak. Büyü yoluyla ruh çağırmak. Sihirle çıkarmak. Yolunu bulmak. Büyülemek. Büyü yoluyla çağırmak (ruh vb). Büyü ile çağırmak.

Adjured synonyms : adjures, be after, weighted, focused, asks, dislocated, beseeched, separated, damaged, besought, wounded, ask, begs, appealed, ask for trouble, torn, adjure, lacerated, begged, appeals, ask for it, raw, ask for, be spoiling for, lacerate, mangled, battle scarred, beseech, appeal, adjuring, eviscerate, beg for, livid.

Adjured zıt anlamlı kelimeler, Adjured kelime anlamı

Sound : Yoklamak (düşünce veya fikir). Ses. Titreşimli bir kaynaktan çıkan, belirli bir ortamda uzunlamasına dalgalar biçiminde yayılan basıncın etkisiyle kulağın algıladığı duyu. Geçerli. Deliksiz (uyku). Gibi gelmek. Öttürmek. Bilgisayar, fizik, gramer, sinema, televizyon, tiyatro alanlarında kullanılır. Ses vermek. Kuvvetli.

Uninjured : İncinmemiş. Yaralanmamış. Zarar görmemiş.

Unimpaired : Zarar görmemiş. Merdiven. Bozulmamış. Hiç bozulmamış.

Adjured antonyms : unbroken, undamaged, unadjusted.