Adulates türkçesi Adulates nedir

Adulates ingilizcede ne demek, Adulates nerede nasıl kullanılır?

Adulate : Aşırı derecede övmek. Dalkavukluk etmek. Yaltaklanmak. Pohpohlamak.

Adulated : Yaltaklanmak. Dalkavukluk etmek. Pohpohlamak.

Adulating : Yaltaklanmak. Dalkavukluk etmek. Pohpohlamak.

Adulation : Fazla methetme. Büyük hayranlık. Yaltaklanma. Çanak yalama. Yaranmaya çalışma. Aşırı övgü. Pohpohlama. Aşırı övme. Dalkavukluk.

Adulator : Yaranmaya çalışan kimse. Yalaka. Dalkavuk.

Radula : Yumuşakçalarda ağız içinde üzerinde kitin diş sıralar bulunan organ. radula. Dişli dil.

Adult : Bedensel, ruhsal ve duygusal bakımdan olgunluğa erişmiş olan kimse. yasaların belirttiği belli bir yaşı aşmış olup toplumsal sorumluluklarını bilme durumunda olan genç insan. Er kişi. Büyümüş. Yetişkin kişi. Biyoloji, eğitim, veterinerlik alanlarında kullanılır. Normal olarak seyahat hizmetlerine tam ücret ödemesi gereken kişi. Organizmaların eşeysel olgunluğa erişmiş olması; eşey organlarında eşey hücrelerinin olgunlaşarak çalışmaya başlaması. Ergin. Erişkin. Erin.

Adulators : Dalkavuk. Yaranmaya çalışan kimse. Yalaka.

Adularia : Yarı saydam türden bir feldispat. Aytaşı. Adularya.

Adulatory : Yalaka. Yaltakçı. Yaltaklanma mahiyetinde. Yaranmaya çalışan. Dalkavuk.

 

İngilizce Adulates Türkçe anlamı, Adulates eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Adulates ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Follower : Taraftar. Başlık. Yandaş. Destekçi. Peyk. Hizmetli. Mürit. Takipçi. Ahşap başlık. Hayran.

Toady : Yalakalık etmek. Yaltakçı. Yağcı. Kuyruk sallayıcı. Dalkavuk. Yağ çekmek. Yalaka. Şakşakçı.

Brown nose : Dalkavuk. Kıç yalamak.

Bootlicking : Yalakalık yapan. Yaltaklanan. Dalkavukluk. Yalakalık etmek.

Lay it on with a trowel : Fazla övmek. Ballandıra ballandıra anlatmak. Methetmek. Abartmak.

Blandishing : Gönlünü almak. Yağ çekmek. Dil dökerek gönlünü almak. Dil dökmek.

Lay it on thickly : Yağ çekmek. Abartmak.

Flattered : Göklere çıkarmak. Övmek. Gururu okşanmış. Yağ yakmak. Gururunu okşamak. Kompliman yapmak. Pohpohlanmış. Pohpohlanan. Olduğundan güzel göstermek.

Incenses : Tütsü. Çileden çıkarmak. Yağlamak. Sinirlendirmek. Öfkelendirmek. Alevlendirmek. Hiddetlendirmek. Kızdırmak. Tütsülemek.

Flatter : Göklere çıkarmak. Kompliman yapmak. Yağ yakmak. Etek öpmek. Övmek. Olduğundan güzel göstermek. Okşamak.

Adulates synonyms : blandishes, lay it on thick, bootlicked, ass kisser, bootlick, blarneying, court, blarney, crawled, crawls, blandished, incensing, adulating, adulate, sycophant, fawn, flatterer, incense, lackey, apple polish, crawl, blarneys, crawler, flatters, butter up, blandish, oil, lay it on, bootlicks, curry favor, blarneyed, beslaver, adulated.

 

Adulates zıt anlamlı kelimeler, Adulates kelime anlamı

Disparage : Aşağı görmek. Küçümsemek. Batırmak. Adamdan saymamak. Küçük düşürmek. Hor görmek. Kötümsemek. Aleyhinde konuşmak. Kötülemek. Küçük görmek.

Leader : Bilgisayar, tarih alanlarında kullanılır. Şef. Baş. Önde gelen kimse. Başta gelen kimse. Gazetenin görüşünü yansıtan makale. Bando şefi. Lider. Başyazı. Öncü.