Adverse agonist türkçesi Adverse agonist nedir

  • Modifiye iki durum modeline göre almacı etkin durumuna değil de etkin olmayan durumuna yüksek çekicilik gösteren agonist ilaçların ortama eklenmesiyle, etkin ve etkisiz durumlar arasındaki dengenin etkisizlik lehine geçmesi sonucu bir diğer ilacın spontan etkinliğini azaltan ilaç.
  • Ters agonist.
  • Veterinerlik alanında kullanılır.

Adverse agonist ingilizcede ne demek, Adverse agonist nerede nasıl kullanılır?

Adverse : Ters. Aksi. Olumsuz. Karşıt. Muhalif. Kötü. Elverişsiz. Aleyhte. Menfaatine aykırı. Karşı.

Agonist : Hareketi ilişkili başka bir kas tarafından dengelenen kas (anatomi terimi). Agonist. Aynı yönde etki yapan. Ödül için yarışan yarışmacı (eski yunanistan'da olduğu gibi).

Adverse balance : Bilanço açığı. Olumsuz bakiye. Bilançoda açık.

Adverse balance of trade : Bilanço açığı.

Adverse effect : İstenmeyen etki. Ters etki. Aksi tesir. Yan etki. Olumsuz etki. Advers etki.

Adverse evidence : Bir davada karşı tarafa hizmet eden kanıt (hukuk terimi). Aleyhinde bir duruma neden olan delil. Olumsuz kanıt.

İngilizce Adverse agonist Türkçe anlamı, Adverse agonist eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Adverse agonist ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Abaxial : Eksenden uzak, eksen dışı. Eksenden uzak. Eksen dışı. Aks kemiği dışında. Eksendışı. Abaksiyal. Eksenden uzakta bulunan (biyoloji terimi).

 

Abdominal pain : Abdominal ağrı. Karın ağrısı. Göğüs ve leğen arası bölgede biçimlenen, klinik belirtileri hayvan türlerine göre değişebilen ağrı, abdominal ağrı.

Abamectin : Abamektin. Streptomyces avermitilis adlı bakteriden fermentasyon sonucunda elde edilen ve sığırlarda sindirim kanalı yuvarlak solucanları, akciğer kurtları, bit ve kenelerle mücadelede kullanılan, parazitlerde gaba salınımını artırarak ölümlerine neden olan bir ilaç.

Abdominal ovariectomy : Abdominal ovaryektomi. Laparotomi yoluyla gerçekleştirilen kısırlaştırma.

Abdomen : Sindirim organları, karaciğer ve böbreklerin içinde bulunduğu ve göğüs boşluğundan bir diyaframla ayrılan vücut boşluğu, abdomen. Karın (böcek gövdesinde). Abdomen. Karın. Batın. Böcek gövdesinin alt kısım. Karnın altı.

A crochordon : Köpeklerde küçük, kılsız, hiperplastik bir epidermisle damardan zengin kollajen dokudan ibaret, saplı veya sapsız, deri eklentileri içermeyen, deri sarkmalarıyla belirgin iyicil tümör, fibrovasküler papillom, yumuşak fibrom, pendilöz yumuşak fibrom. Akrokordon.

Abdominal fat necrosis : Karın içi yağ nekrozu. Karın yağı nekrozu.

A dna : A dna. Dna çift sarmalının sağ el sarmal yapısı gösterdiği ve çift zincirin bir tam dönüşünde yapıya 11 bazın girdiği dna biçimi.

Abattoir : Kesimevi. Hayvanların etleri için kesildikleri yerler, hlk. ekdi. Salhane. Mezbaha.

A c deformity : Arnold-chiari yapılış bozukluğu. A-c kusuru.

Adverse agonist synonyms : a amplitude mod, a c syndrom, abdominal palpation, a clay, abdominal distention, a band.