Alıntılamak nedir, Alıntılamak ne demek

Alıntılamak; bir edebiyat terimidir.

  • Bir yazıya başka bir yazarın yazısından cümle veya cümleler almak, alıntı yapmak, aktarmak, iktibas etmek

"Alıntılamak" ile ilgili cümle örnekleri

  • "Oyundan alıntıladığı bir iki sahne, belleğimizin bize musallat ettiği iz düşümlerden oluşmadır." - S. İleri

Alıntılamak anlamı, tanımı:

Alıntı : Bir yazıya başka bir yazarın yazısından alınmış parça, aktarma, iktibas. Başka bir dilden alınmış kelime.

Yazar : Özellikle gazete ve dergilerde herhangi bir konuda yazı yazan kimse, kalem erbabı, muharrir. Yazma özelliği olan. Bilim, edebiyat, sanat alanlarında kitap yazan veya kitap hazırlayan, bir eseri ortaya koyan ve eserin sahibi olan kimse, kalem erbabı, müellif.

Cümle : Bütün, hep. Herkes. Bir yargı bildirmek için tek başına çekimli bir fiil veya çekimli bir fiille kullanılan kelimeler dizisi, tümce. Dizge, sistem.

Yapmak : Dışkı çıkarmak. Bir düşünceyi, bir davranışı, bir isteği işe dönüştürmek, gerçekleştirmek. Tehdit yoluyla birini herhangi bir duruma düşürmek. Evlendirmek. Düzenli bir duruma getirmek. Davranmak, hareket etmek. Olmak. Yol almak. Bir kimseye bir meslek kazandırmak, yetiştirmek. Bir dileği, bir isteği yerine getirmek, uygulamak, ifa etmek. Gerçekleştirmek. Olmasına yol açmak. Bir harekete, işe başlamak veya bir hareketle, işle uğraşmak. Bir şeyi başka bir şey durumuna getirmek. Üretmek. Bir durum yaratmak. Edinmek, sahip olmak. Ortaya koymak, gerçekleştirmek, oluşturmak, meydana getirmek. Onarmak, tamir etmek. Salgılamak, çıkarmak.

 

Aktarmak : Birinin başka biriyle telefonla konuşmasını sağlamak. İletmek, bildirmek. Tür değişikliği yapmak. Bir tekniğe göre biçimlendirmek, uyarlamak. Bir lehçeyi başka bir lehçeye uyarlamak. Bir şeyin yolunu, yönünü değiştirmek. Üretilmiş olan bir enerjiyi, başka organlara iletmek. Bir şeyi bir yerden, bir kaptan başka bir yere veya kaba geçirmek. Kaynak kişiden derlenen herhangi bir parçayı kitlelere duyurmak ve yaymak. Çatı kiremitlerinin kırık ve bozuk olanlarının yerlerine sağlamlarını koymak. Bir kitabı başından sonuna kadar okumak. Alıntılamak. Toprağı altı üstüne gelecek bir biçimde iyice bellemek.

İktibas : Ödünç alma. Alıntı. Ödünç alınan şey.

Diğer dillerde Alıntılamak anlamı nedir?

İngilizce'de Alıntılamak ne demek? : to cite, to quote

Rusça'da Alıntılamak : v. заимствовать, цитировать