Alıntı nedir, Alıntı ne demek

Alıntı; bir edebiyat terimidir.

 • Bir yazıya başka bir yazarın yazısından alınmış parça, aktarma, iktibas.
 • Başka bir dilden alınmış kelime

Alıntı kısaca anlamı, tanımı:

Alıntılama : Alıntılamak işi.

Alıntılamak : Bir yazıya başka bir yazarın yazısından cümle veya cümleler almak, alıntı yapmak, aktarmak, iktibas etmek.

Yazar : Yazma özelliği olan. Özellikle gazete ve dergilerde herhangi bir konuda yazı yazan kimse, kalem erbabı, muharrir. Bilim, edebiyat, sanat alanlarında kitap yazan veya kitap hazırlayan, bir eseri ortaya koyan ve eserin sahibi olan kimse, kalem erbabı, müellif.

Parça : Tane. Küçümseme ve değersiz sayma bildiren bir söz. Birkaçı bir araya geldiğinde bir bütünü oluşturan şeylerin her biri, modül. Bir bütünden kopma, kırılma, yırtılma vb. yoluyla ayrılmış bölüm, lime. Bir bütünden ayrılan, ayrı sayılan veya artakalan şey. Pasaj. Müzik eseri. Güzel, alımlı kız veya kadın. Nesne.

Aktarma : Para aktarımı. Bir yolcunun gideceği yere birkaç araç değiştirerek ulaşması. Bir oyuncunun topu kendi takımından bir başka oyuncuya göndermesi. Aktarmak işi. Arıları bir kovandan ötekine geçirme. Sürülmemiş tarlayı ilk veya ikinci kez sürme. Bir kimsenin herhangi bir hakkını bir başkasına geçirmesini sağlayan iş, transfer. Bir taşıttan başka bir taşıta geçme. Alıntı.

 

İktibas : Ödünç alma. Ödünç alınan şey. Alıntı.

Kelime : Anlamlı ses veya ses birliği, söz, sözcük.

Başka : "Ayrıca, üstelik, bir yana" anlamlarında -den başka biçiminde kullanılan bir söz. Nitelik yönünden alışılmışın dışında bir üstünlüğü olan. Bilinenden ayrı, değişik, farklı, özge.

Bir : Beraber. Tek. Herhangi bir varlığı belirsiz olarak gösteren (sayı). Değer, önem bakımlarından birbirinden farksız, birbirine eşit, birbirine benzer. Bu sayı kadar olan. Aynı, benzer. Ortaklaşa olan, birleşik, müşterek. Bir kez. Ancak, yalnız. Sayıların ilki. Eş, aynı, bir boyda. Bu sayıyı gösteren 1 ve I rakamlarının adı. Sadece.

Alıntı ile ilgili Cümleler

 • Bu kitabı iyi biliyor gibisin; Kitaptan bir çok alıntı yapıyorsun.
 • Bu alıntıların nereden geldiğini bilmem gerekiyor.
 • Dün ya da evvelsi gün Asahi gazetesinde Wikipedia'dan alıntı yapmamanız gerektiğini vurgulayan bir ifade vardı.
 • Aşağıdaki parça iyi bilinen bir fabldan bir alıntıdır.
 • O, İncil'den bazı ünlü atasözlerini alıntı yaptı.
 • Kırımtatar ve Azerbaycan Türkçesi cümlelerime güvenmeyenler, ana dilindeki sitelerden doğrudan alıntı yapmama izin vermedikleri için hep kendi içlerini şüpheyle yiyecekler.
 • Kaynak belirtilmemişse, bir alıntı bir intihalden başka bir alıntı değildir.
 • "Komşunu kendin gibi sev" cümlesi İncil'den bir alıntıdır.
 • Aptalca bir metinden alıntı yaparken, içeriği unutma.
 • Onun mektubundan birkaç satır alıntılayacağım.

Diğer dillerde Alıntı anlamı nedir?

İngilizce'de Alıntı ne demek? : n. citation, quotation, adaptation, excerpt, extract

Fransızca'da Alıntı : extrait [le]

Almanca'da Alıntı : n. Zitat

Rusça'da Alıntı : n. цитата (F)