Alphanumeric character türkçesi Alphanumeric character nedir

  • Abecesayısal karakter.
  • Harfler ve sayılar karakterleri.
  • Alfasayısal karakter.
  • Alfasayısal damga.
  • Alfasayısal karakterler.

Alphanumeric character ingilizcede ne demek, Alphanumeric character nerede nasıl kullanılır?

Alphanumeric : Harfler ve sayılardan oluşan. Abece sayısal. Bir alfanümerik sisteminde bir harfi oluşturan. Herhangi bir sınıflamada harf ile rakamın birlikte kullanıldığı simge. Alfasayısal. Alfa sayısal. Abeceli sayısal simge. Abecesayısal. Abeccsayısal.

Character : Bonservis. Bireyin ayırıcı özelliklerinden oluşmuş dizgeli ve kalıplı kişisel bütünlüğü. Bir oyuncunun bir filmde ya da televizyon oyununda yaratması gereken kişilik. Nitelik. Huy. Karakter. Sıfat. Damga. Ayrıtlık. Bir türün bireylerinin sahip olduğu biçim, renk, büyüklük, yapı özellikleri. genlerin etkisi ile meydana çıkarak dölden döle taşınırlar.

Alphanumeric character set : Yazaçları, sayamakları, kimi kez de güdüm damgalarını, özel damgaları ve boş damgayı kapsayan damga takımı. Abecesayısal damga takımı.

Alphanumeric characters : Harfler ve sayılar karakterleri. Alfasayısal karakterler. Alfanümerik karakterler.

Alphanumeric char : Alfasayısal karakter. Harf ya da sayı olabilen karakter.

Alphanumeric code : Verilerin bir abecesayısal damga takımı kullanılarak gösterildiği düğüm. Abecesayısal düğüm. Alfasayısal kod. Hem harfler hem de sayılar kullanarak temsil etme yöntemi.

 

İngilizce Alphanumeric character Türkçe anlamı, Alphanumeric character eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Alphanumeric character ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Alphanumeric characters : Alfanümerik karakterler.

Alphanumeric char : Harf ya da sayı olabilen karakter.