Character türkçesi Character nedir

 • Kişilik.
 • Harf türü.
 • Bir olay ya da bireyin ayırıcı özellikleri toplamı.
 • Damga.
 • Özellik.
 • Huy.
 • İsim.
 • Özyapı.
 • Ayrıtlık.
 • İşaret.
 • Sıfat.
 • Canlının morfolojik ve fizyolojik özelliklerinden her biri.
 • Bilgisayar, bilişim, biyoloji, eğitim, sinema, televizyon, sosyoloji, veterinerlik alanlarında kullanılır.
 • Tabiat.
 • Şan.
 • Rol.
 • Kahraman.
 • El yazısı.
 • Ahlak.
 • Nitelik.
 • Harf.
 • Karakteristik yapı.
 • Bir türün bireylerinin sahip olduğu biçim, renk, büyüklük, yapı özellikleri. genlerin etkisi ile meydana çıkarak dölden döle taşınırlar.
 • Karakter.
 • Bireyin ayırıcı özelliklerinden oluşmuş dizgeli ve kalıplı kişisel bütünlüğü.
 • Oymak.
 • Belli ahlak ölçülerine göre değerlendirilen kişilik. bir organizmanın belirgin yönü ya da yönleri. bir şeyi benzerlerinden ayıran temel özellik.
 • Tip bir kimse.
 • Bir oyuncunun bir filmde ya da televizyon oyununda yaratması gereken kişilik.
 • Verinin düzenlenmesi, denetlenmesi ya da gösterimi için kullanılan ve üzerinde uzlaşıma varılmış öğeler kümesinin bir üyesi. yazaçları, sayıları, noktalama imlerini ya da başka simgeleri belirten damgalar, genellikle, veri ortamları üzerinde fiziksel durumlar ya da bitişken çizgiciklerin birbirlerinden değişik birleşimleriyle biçimlenirler.
 • Kişileştirme işleminde derinlemesine ele alınan oyun kişisi; kendine özgü nitelikler içinde ruhsal gelişimi olan oyun kişisi. karakterin dış görünüşleri ötesinde anlamı sağlayan iç yaşamı vardır. örnek : hamlet, galile, tartuffe, othello, treplev vb.
 • Ira.
 • İnsanın etkinliklerine, yaşama koşullarına bağlı olan ve eylemlerinde açığa vurulan durağan düşünüş özelliklerinin tümü.
 • Bonservis.
 • Şahıs.
 • Nevi şahsına münhasır bir kimse.
 

Character ile ilgili cümleler

English: His character resembles his father's.
Turkish: Kişiliği babasına benziyor.

English: Everyone has a character of his own.
Turkish: Herkesin kendi karakteri var.

English: Come on, how often do you think a fictitious character needs to change clothes?
Turkish: Hadi, hayali bir karakterin ne sıklıkta giysileri değiştirmesi gerektiğini düşünüyorsun?

English: His character is similar to yours.
Turkish: Onun karakteri seninkine benzer.

English: Beauty doesn't say anything about the character of a person.
Turkish: Güzellik bir kişinin karakteri hakkında bir şey söylemez.

Character ingilizcede ne demek, Character nerede nasıl kullanılır?

Character actor : Belirli bir karakteri tüm ayrıntılarıyla yaratmakta usta olan oyuncu. Karakter oyuncusu. Sinema, televizyon alanlarında kullanılır.

 

Character actors : Karakter oyuncusu. Davranışları, sesi, yürüyüşü, giyimi ve makyajı ile özellikle kendinden daha yaşlı, ya da yabancı bir kişiyi canlandıran oyuncu (bk. ıra oyuncusu.).

Character analysis : Kişilik analizi. Karakter analizi.

Character assassination : Kişilik katli. Kasıtlı küçük düşürücü iftira.

Character at a time printer : Karakter yazıcı.

Character cell : Karakter kutusu.

Character constant : Karakter değişmezi.

Character boundary : Karakter sınırı.

Character dance : Karakter dansı. Karakteristik özellikleri olan dans.

Character dancer : Karakter dansçısı. Kendine özgü nitelikleri olan bir karakteri yansıtan dansı yapan sanatçı.

İngilizce Character Türkçe anlamı, Character eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Character ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Commonalities : Ortak özellikler paylaşma. Ortak özellik. Sıradan halk. Müştereklik. Ortaklık. Avam. Ayaktakımı.

Hero : Cengaver. Er. Yiğit. Alp. Batur. Oyunun baş kişisi bk. protagonist. Kahramanbaş karakter. Bahadır.

Clueing : Aydınlatmak. Yumak. Tüyo. Bilgi vermek. Hamak ipi. Karine. İpucu. İz. Topak.

Letter : Kitap harfiyle yazmak. Letter (kağıt boyutu için). Edebiyat. Belge. Yazaç. Bilgisayar, bilişim, gramer alanlarında kullanılır. Bilgi. Ruhsat. Yalnız başına ya da ötekilerle birlikte kullanıldığında başlıca görevi, yazılı dilde, sözlü dilin bir ses öğesini göstermek olan bir çizisel damga.

Scrupulosity : Sıkılık. Hatasızlık. Ahlaklılık. Sıkışıklık. Açıklık. Vicdanlılık. Kesinlik. Titizlik. Doğruluk.

Longhand : Bitişik el yazısı. Bitişik elyazısı.

Morality : Ortaçağda, hıristiyan öğretisinin ahlak anlayışını aşılamakta kullanılan bir oyun biçimi. sonradan burjuva ahlak değerlerinin temeli üzerine kurulan ve soyut nitelikleri (iyilik, kötülük, açgözlülük, oburluk, kin, onur, vb.) kişiler olarak sahneye çıkaran oyun. Etik. Kişileri özel bir yere oturtmadan kurulan, ahlakı yükseltmek ereğiyle yazılan, kaynağı dinsel temele dayanan orta çağ oyun türü. özellikle ingiltere'de töreci bir oyun biçimidir. bu oyunda soyut nitelikler önem kazanmıştır (iyilik, kötülük, istek, aşk, açgözlülük gibi) sahneye somut kişiler olarak çıkardı. öğrenek oyunu. (örn. "the castle of perseverance") (dayanıklılık kalesi) ve "everyman" - (herkes). Ahlak doğruluğu, ahlakilik açısından. Özgücü. Törellik. Töreci oyun. Erdem. Tiyatro, veterinerlik alanlarında kullanılır.

Eligibility : Uygunluk. Seçilme niteliği. Seçilebilme ehliyeti. Üstünlük. Seçilme liyakati. Uygun olma. Ayrıcalık. Seçme hakkı.

Caved : Pes etmek. Partiden kopmak. Batmak. Yıkılmak. Kazmak. Açmak. Çökmek. Boyun eğmek.

Given name : Verilen ad. Küçük isim. Ad. Birinci isim.

Character synonyms : imaginary being, imaginary creature, attributives, characteristic, attributions, persons, property, auspicate, antipodes, testimonial, fiber, penmanship, manuscripts, badges, kidney, letter of recommendation, ploy, fibers, habiting, fact, carves, adjective, letter of introduction, clue, makeups, cancellation, pretence, facet, cedilla, determinant, commonality, cavitate, part.

Character zıt anlamlı kelimeler, Character kelime anlamı

Unthoughtfulness : Özensizlik. Pervasızlık. Dikkatsizlik. Düşünmezlik. Düşüncesizlik.

Irresponsibility : Sorumsuzluk. Mesuliyetsizlik.

Irresponsibleness : Mesuliyet eksikliği. Bağımsızlık. Yetersizlik. Sorumsuzluk. Dikkatsizlik. Nitelik eksikliği. Sorumluluk eksikliği.

Character antonyms : juvenile.

Character ingilizce tanımı, definition of Character

Character kelimesinin İngilizce - İngilizce çevirisi (English to English) : A letter, figure, or symbol. A distinctive mark. To inscribe. To engrave.