Alphanumeric türkçesi Alphanumeric nedir

 • Alfa sayısal.
 • Abeccsayısal.
 • Abece sayısal.
 • Abeceli sayısal simge.
 • Alfanumerik.
 • Bir alfanümerik sisteminde bir harfi oluşturan.
 • Bilgisayar alanında kullanılır.
 • Herhangi bir sınıflamada harf ile rakamın birlikte kullanıldığı simge.
 • Abecesayısal.
 • Alfasayısal.
 • Harfler ve sayılardan oluşan.
 • Alfanümerik.

Alphanumeric ingilizcede ne demek, Alphanumeric nerede nasıl kullanılır?

Alphanumeric char : Alfasayısal karakter. Harf ya da sayı olabilen karakter.

Alphanumeric character : Alfasayısal karakterler. Alfasayısal karakter. Harfler ve sayılar karakterleri. Alfasayısal damga. Abecesayısal karakter.

Alphanumeric character set : Yazaçları, sayamakları, kimi kez de güdüm damgalarını, özel damgaları ve boş damgayı kapsayan damga takımı. Abecesayısal damga takımı.

Alphanumeric characters : Alfasayısal karakterler. Alfanümerik karakterler. Harfler ve sayılar karakterleri.

Alphanumeric code : Hem harfler hem de sayılar kullanarak temsil etme yöntemi. Abecesayısal düğüm. Verilerin bir abecesayısal damga takımı kullanılarak gösterildiği düğüm. Alfasayısal kod.

Alphanumeric sorting : Alfasayısal sıralama.

Alphanumeric sort : Alfasayısal sıralama. Alfasayısal sıra.

Alphanumerics : Hem harfler hem sayılardan oluşan sistem. Harf ve rakamlardan oluşan dizi. Harfler ve sayılar.

 

Alphanumeric coded : Alfasayısal kodlanmış. Alfasayısal kodlu.

Alphanumeric cursor : Alfasayısal imleç.

İngilizce Alphanumeric Türkçe anlamı, Alphanumeric eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Alphanumeric ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Abstract syntax tree : Soyut sözdizim ağacı. Soyut söz dizimi ağacı.

Abort sequence : Durdurma dizisi.

Alphamerical : Harfler ve sayılar içeren. Alfamerik.

Abnormal end : Olağandışı sonlanma.

Access control : Erişim denetim. Sistemler veya dosyalara sınırlanmış erişim. Erişim denetimi. Erişim kontrolü. Giriş kontrolü.

Accent bar : Vurgu çubuğu.

Access control entry : Erişim denetim girdisi. Erişim denetleme girişi.

Acception : Kabul edilmiş anlam. Kabul. Benimseme. Onaylama.

Access key : (internet, bilgisayar) bilgisayar kullanıcısının klavyeyi kullanarak anında bir web sitesinin belirli bir bölümüne atlamasına izin veren tuş. Erişim anahtarı. Erişim tuşu.

Abbreviate : Kırpmak. Sadeleştirmek. Kısaltmak. İhtisar etmek. Özetlemek.

Alphanumeric synonyms : absolute device, alphanumerical, ac adapter, absolute loader, abort, accelerator key, access mechanism, alphameric, accent char.