Alphanumeric char türkçesi Alphanumeric char nedir

  • Alfasayısal karakter.
  • Harf ya da sayı olabilen karakter.

Alphanumeric char ingilizcede ne demek, Alphanumeric char nerede nasıl kullanılır?

Alphanumeric : Bir alfanümerik sisteminde bir harfi oluşturan. Herhangi bir sınıflamada harf ile rakamın birlikte kullanıldığı simge. Alfa sayısal. Abeccsayısal. Alfanumerik. Abeceli sayısal simge. Abecesayısal. Alfanümerik. Alfasayısal.

Char : Gündelik ev işi. Yakarak kömürleştirmek. Gündelikçilik yapmak. Dağ göllerinde yaşayan bir tür alabalık. Karbonlaşmak. Kömürleşmek. Gündelik ev işleri yapmak. Yanarak kömür haline gelmek. Yanıp simsiyah olmak. Yanarak kömürleşmek.

Alphanumeric character : Alfasayısal damga. Harfler ve sayılar karakterleri. Abecesayısal karakter. Alfasayısal karakter. Alfasayısal karakterler.

Alphanumeric character set : Yazaçları, sayamakları, kimi kez de güdüm damgalarını, özel damgaları ve boş damgayı kapsayan damga takımı. Abecesayısal damga takımı.

Alphanumeric characters : Alfanümerik karakterler. Harfler ve sayılar karakterleri. Alfasayısal karakterler.

Alphanumeric code : Hem harfler hem de sayılar kullanarak temsil etme yöntemi. Alfasayısal kod. Abecesayısal düğüm. Verilerin bir abecesayısal damga takımı kullanılarak gösterildiği düğüm.

İngilizce Alphanumeric char Türkçe anlamı, Alphanumeric char eş anlamlısı

 

Sözcükler, direkt olarak Alphanumeric char ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Alphanumeric character : Abecesayısal karakter. Alfasayısal karakterler. Harfler ve sayılar karakterleri. Alfasayısal damga.