Alphanumeric characters türkçesi Alphanumeric characters nedir

  • Harfler ve sayılar karakterleri.
  • Alfasayısal karakterler.
  • Alfanümerik karakterler.

Alphanumeric characters ingilizcede ne demek, Alphanumeric characters nerede nasıl kullanılır?

Alphanumeric : Alfa sayısal. Abeceli sayısal simge. Harfler ve sayılardan oluşan. Abeccsayısal. Alfanümerik. Abece sayısal. Abecesayısal. Bir alfanümerik sisteminde bir harfi oluşturan. Alfanumerik.

Characters : İşaret. Bir tiyatro yapıtında yer alan kişiler. Bonservis. Ahlak. El yazısı. Kahraman. Huy. Karakter sayısı. Harf. Karakteristik yapı.

Alphanumeric char : Harf ya da sayı olabilen karakter. Alfasayısal karakter.

Alphanumeric character : Alfasayısal damga. Alfasayısal karakter. Harfler ve sayılar karakterleri. Alfasayısal karakterler. Abecesayısal karakter.

Alphanumeric character set : Abecesayısal damga takımı. Yazaçları, sayamakları, kimi kez de güdüm damgalarını, özel damgaları ve boş damgayı kapsayan damga takımı.

Alphanumeric code : Abecesayısal düğüm. Verilerin bir abecesayısal damga takımı kullanılarak gösterildiği düğüm. Hem harfler hem de sayılar kullanarak temsil etme yöntemi. Alfasayısal kod.

İngilizce Alphanumeric characters Türkçe anlamı, Alphanumeric characters eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Alphanumeric characters ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Alphanumeric character : Alfasayısal karakter. Abecesayısal karakter. Alfasayısal damga.