Alphanumeric character set türkçesi Alphanumeric character set nedir

  • Bilişim alanında kullanılır.
  • Abecesayısal damga takımı.
  • Yazaçları, sayamakları, kimi kez de güdüm damgalarını, özel damgaları ve boş damgayı kapsayan damga takımı.

Alphanumeric character set ingilizcede ne demek, Alphanumeric character set nerede nasıl kullanılır?

Alphanumeric : Herhangi bir sınıflamada harf ile rakamın birlikte kullanıldığı simge. Alfanümerik. Abeceli sayısal simge. Harfler ve sayılardan oluşan. Alfa sayısal. Alfanumerik. Bir alfanümerik sisteminde bir harfi oluşturan. Alfasayısal. Abece sayısal. Abeccsayısal.

Character : Sıfat. Şahıs. Tip bir kimse. Bilgisayar, bilişim, biyoloji, eğitim, sinema, televizyon, sosyoloji, veterinerlik alanlarında kullanılır. Harf. Bir türün bireylerinin sahip olduğu biçim, renk, büyüklük, yapı özellikleri. genlerin etkisi ile meydana çıkarak dölden döle taşınırlar. Ayrıtlık. Ahlak. İşaret. Kahraman.

Set : Basmakalıp. Göstermek. Değişmez. Etkilemek. Kalkan. Olgunlaşmak. Oyunun, karşılaşıcılardan birinin altı oyun kazanması ile biten bölümü. şöyle ki, kazanan oyuncu karşısındakinden en az iki oyun artık kalmış olsun. yoksa dönem bu durum sağlanıncaya dek sürer. Oturtmak. Bir odayı ya da kapalı bir alanı gösteren dekor. İç dekoru.

Alphanumeric character : Harfler ve sayılar karakterleri. Alfasayısal karakter. Abecesayısal karakter. Alfasayısal karakterler. Alfasayısal damga.

 

Alphanumeric characters : Harfler ve sayılar karakterleri. Alfasayısal karakterler. Alfanümerik karakterler.

Coded character set : Kodlu karakter takımı. Bir damga takımını ve bu damga takımının damgalan ile bunların düğümlenmiş gösterimleri arasındaki bire bir ilişkileri saptayan ve hiçbir belirsizlik taşımayan kurallar kümesi. her bir damgası belli bir düğümle gösterilen herhangi bir damga takımı, örn. düğümlenmiş abecesel, sayısal ya da abecesayısal damga takımı. Düğümlenmiş damga takımı.

Alternate character set : Öteki karakter seti. Başka damga takımı. Diğer karakter seti. Öteki karakter kümesi. Diğer karakter kümesi. Almaşık karakter seti.

Alphabetic character set : Alfabetik karakter seti. Yazaçları, kimi kez de güdüm damgalarını, özel damgaları ve boş damgayı kapsayan, buna karşılık sayılan dışarıda bırakan damga takımı. Abecesel damga takımı.

Double byte character set : Çift baytlık karakter takımı.

Character set mapping : Karakter kümesi eşleştirmesi. Damga kümesi eşleştirmesi.

İngilizce Alphanumeric character set Türkçe anlamı, Alphanumeric character set eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Alphanumeric character set ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Administrative data processing : İdari veri işleme. Yönetsel veri işleme. Yönetsel bilgi işleme. Sayışımda ya da yönetimde kullanılan özdevimli bilgi işlem. Yönetsel bilgi işlem. Yönetimsel bilgi işlem.

Alphabetic code : Verilerin bir abecesel damga takımı kullanılarak gösterildiği düğüm. Abecesel kod. Abecesel düğüm. Alfabetik kod.

 

Address : Hitap etmek. Söylev vermek. Adres. Nutuk. Nutuk çekmek. Birincil ya da ikincil bellekte, bir verinin bulunduğu yeri ve bu yere nasıl erişilebileceğini tanımlayan veri. genellikle, özdeş türden öğelerden oluşan bir küme içerisinde belli bir öğeyi seçme olanağı sağlayan veri. erişki sözcüğü de kullanılabilir. Konuşma yapmak. Göndermek. Söz yöneltmek.

Alphabetic character set : Abecesel damga takımı. Alfabetik karakter seti. Yazaçları, kimi kez de güdüm damgalarını, özel damgaları ve boş damgayı kapsayan, buna karşılık sayılan dışarıda bırakan damga takımı.

Accesibility : Bir gömüde, bir dizin terimine yollama yapan ortalama terim sayısı. Erişilirlik. Erişilebilirlik.

Alphanumeric code : Hem harfler hem de sayılar kullanarak temsil etme yöntemi. Alfasayısal kod. Abecesayısal düğüm. Verilerin bir abecesayısal damga takımı kullanılarak gösterildiği düğüm.

Alphabetic string : Abecesel damga dizgisi. Yalnız belli bir abece'nin yazaçlarından oluşan dizgi. Alfabetik karakter katarı. Alfabetik dizgi. Abecesel dizgi.

Algol : Algol. Matematiksel ve bilimsel sorunların çözümüne ilişkin algoritma tanımlamaya dönük, öbek yapılı, yüksek düzeyli izlenceleme dili. Umacı. Algol dili. Algorithmic language (cebirsel dil). Matematiksel ve bilimsel uygulamalarda kullanılan cebirsel bilgisayar dili.

Alphabetic word : Alfabetik sözcük. Yalnız bir abecenin yazaçlarından oluşan sözcük. Abecesel sözcük.

Alphabetic data : Alfabetik veri. Bir abecenin yazaçlarıyla gösterilmiş veri. Alfabetik data. Abecesel veri.

Alphanumeric character set synonyms : acess arm, addressing, algorithmic language, accounting machine, actual address.