Costotomy türkçesi Costotomy nedir

  • Kostatomi.
  • Kostotomi.
  • Kaburgaların kesilmesi.
  • Kaburga kesiti.
  • Veterinerlik alanında kullanılır.

Costotomy ingilizcede ne demek, Costotomy nerede nasıl kullanılır?

Costotome : Kaburga makası. Kaburgalar ameliyatı sırasından kullanılan alet. Göğüs ve karın boşluğunu açarken kaburgaların veya kaburga kıkırdaklarının kesilmesinde kullanılan bir çeşit makas, kostatom. Kostotom. Kostatom.

Costo abdominal respiration : Göğüs-karın tipi solunum. Kosto-abdominal solunum. Göğüs-karın solunumu. Göğüs-karın solunum tipi.

Costo abdominal respiration type : Göğüs kafesi ve karın kaslarının solunum hareketlerine eşit derecede katılması, göğüs-karın solunumu, kosto-abdominal solunum, kosto-abdominal solunum tipi. bu tip solunum sağlıklı atlarda görülür. Göğüs-karın tipi solunum. Kosto-abdominal solunum tipi. Göğüs-karın solunum tipi.

Costoclavicular : Kaburgalara ait. Kostoklaviküler. Köprücükkemiğine ait veya ilgili (kaburgalar ve köprücük kemiği).

Costovertebral : Kostovertebral. Kaburgaya ait.

Cacostomia : Kakostomi.

Thoracostomy : Torakostomi. Gögüste yapılan kesik veya yarık (tıp veya medikal terimi). Göğüs duvarından göğüs boşluğuna açılan delik oluşturma ameliyatı.

Truncus costocervicalis : A. subclavia'dan atgillerde ve domuzda yalnızca başına, geviş getirenlerde ve çoğu kez etçillerde a. cervicalis profunda ve a. vertebralis ile ortak bir kök oluşturarak ayrılan atardamar. Trunkus kostoservikalis.

 

Cecostomy : Karın duvarından çekum'a geçit açma. Çekostomi.

Uncostomed goods : Gümrüğe bildirimde bulunmadan, ödenen gümrük vergisine karşılık gelen mal miktarından daha fazla dışalımı yapılan veya yolcunun yanında getirmesine izin verilenin üzerinde getirilen mal. Gümrüğe bildirilmemiş mal.

İngilizce Costotomy Türkçe anlamı, Costotomy eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Costotomy ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

A band : A bandı. Çizgili kas teli ışık mikroskobunda incelendiğinde görülen, kalın flamentlerle aralarına giren ince flamentlerin uçlarını içeren ve ışığı iki kez kıran koyu renkli bantlar, anizotrop bant, anizotropik bant.

Abdominal ovariectomy : Laparotomi yoluyla gerçekleştirilen kısırlaştırma. Abdominal ovaryektomi.

Abdominal palpation : Abdominal palpasyon. Avuç içi, parmak veya yumrukla çok hafif basınç uygulayarak karın bölgesindeki değişikliklerin niteliğini anlamak için yapılan muayene, abdominal palpasyon. Karın bölgesinin elle muayenesi.

A c deformity : A-c kusuru. Arnold-chiari yapılış bozukluğu.

Abattoir : Hayvanların etleri için kesildikleri yerler, hlk. ekdi. Salhane. Kesimevi. Mezbaha.

Abdomen : Karın. Batın. Böcek gövdesinin alt kısım. Sindirim organları, karaciğer ve böbreklerin içinde bulunduğu ve göğüs boşluğundan bir diyaframla ayrılan vücut boşluğu, abdomen. Abdomen. Karnın altı. Karın (böcek gövdesinde).

 

Abdominal fat necrosis : Karın yağı nekrozu. Karın içi yağ nekrozu.

A c syndrom : A-c sendromu. Arnold-chiari yapılış bozukluğu.

A amplitude mod : A-mod görüntü. Ultrasonografide gönderilen ses dalgasının yayılımı doğrultusunda, farklı yüzeylerden yansıyan ses dalgalarının, yansımanın şiddetine göre çizgisel bir grafik olarak gösterilmesi. özellikle gözde biyometrik ölçümlerde kullanılır.

Abaxial : Abaksiyal. Eksenden uzak, eksen dışı. Aks kemiği dışında. Eksenden uzak. Eksen dışı. Eksenden uzakta bulunan (biyoloji terimi). Eksendışı.

Costotomy synonyms : surgical process, surgical procedure, surgical operation, surgery, operation, abdominal pain, a dna, abamectin, a clay, a crochordon, abdominal distention.