Altın yürekli nedir, Altın yürekli ne demek

Altın yürekli; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de mecaz, sıfat olarak kullanılır.

  • İyi niyetli, merhametli (kimse)

Altın yürekli anlamı, kısaca tanımı:

Altın yürekli olmak : Çok iyi niyetli, merhametli olmak.

Altın : Altından yapılmış sikke. Atom sayısı 79, atom ağırlığı 196,9 olan, 1064 °C'de eriyen, kolay işlenen, yüksek değerli, paslanmaz element, zer (simgesi Au). Üstün nitelikli, değerli. Bu elementten yapılmış.

Yürekli : Tehlikeyi korkusuzca karşılayan, hiçbir şeyden korkusu olmayan, gözü pek, babayiğit, koçak, cesaretli, cesur, cüretli, cüretkâr.

Yürek : Acıma duygusu. Bir kimsenin ruhsal yönü, gönül. Kupa. Herhangi bir şeyden çekinmeme, korkmama, yüreklilik, korkusuzluk, cesaret. Kalp. Mide, karın, iç.

Altın yüreklilik : Altın yürekli olma durumu.

Niyetli : Niyeti olan, niyet eden. Oruç tutmakta olan (kimse).

Merhametli : Acıması olan, merhamet eden.

İyi : Bol, çok, aşırı. Uğurlu, hayırlı, iyilik getiren. Yeterli, yetecek miktarda olan. Yerinde, uygun. Öğrencinin değerlendirilmesinde kullanılan orta ile pekiyi arasındaki not. İstenilen, beğenilen nitelikleri taşıyan, beğenilecek biçimde olan, kötü karşıtı. Doğru olan. Esen, sağlıklı. İstenilen, beğenilen, yerinde, yararlı, uygun bir biçimde.