Anisocoria türkçesi Anisocoria nedir

  • Gözbebekleri büyüklüğünde eşitsizlik (gözbilim).
  • Veterinerlik alanında kullanılır.
  • Anizokori.
  • Göz bebekleri denksizliği.
  • Göz bebeğinin çap ve hacim olarak eşitsizliği.

Anisocoria ingilizcede ne demek, Anisocoria nerede nasıl kullanılır?

Anisochromatic : Alacalı.

Anisochromia : Anizokromi. Alyuvarların değişik renk göstermesi. Anizokromatik.

Anisochronous : Değişken zaman aralıklı. Değişken aralıklı eşzamanlı.

Anisocytosis : Anizositoz. Biyoloji, veterinerlik alanlarında kullanılır. Anizositozis. Hücre eşitsizliği. Kırmızı kan hücrelerinin boylarında görülen değişiklikler. Kandaki alyuvarların büyüklükleri bakımından aşırı derecede değişikliğin olması, anizositozis.

İngilizce Anisocoria Türkçe anlamı, Anisocoria eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Anisocoria ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

A band : Çizgili kas teli ışık mikroskobunda incelendiğinde görülen, kalın flamentlerle aralarına giren ince flamentlerin uçlarını içeren ve ışığı iki kez kıran koyu renkli bantlar, anizotrop bant, anizotropik bant. A bandı.

Abdomen : Batın. Karın. Sindirim organları, karaciğer ve böbreklerin içinde bulunduğu ve göğüs boşluğundan bir diyaframla ayrılan vücut boşluğu, abdomen. Karnın altı. Abdomen. Karın (böcek gövdesinde). Böcek gövdesinin alt kısım.

 

Abdominal pain : Karın ağrısı. Göğüs ve leğen arası bölgede biçimlenen, klinik belirtileri hayvan türlerine göre değişebilen ağrı, abdominal ağrı. Abdominal ağrı.

A crochordon : Köpeklerde küçük, kılsız, hiperplastik bir epidermisle damardan zengin kollajen dokudan ibaret, saplı veya sapsız, deri eklentileri içermeyen, deri sarkmalarıyla belirgin iyicil tümör, fibrovasküler papillom, yumuşak fibrom, pendilöz yumuşak fibrom. Akrokordon.

Abamectin : Streptomyces avermitilis adlı bakteriden fermentasyon sonucunda elde edilen ve sığırlarda sindirim kanalı yuvarlak solucanları, akciğer kurtları, bit ve kenelerle mücadelede kullanılan, parazitlerde gaba salınımını artırarak ölümlerine neden olan bir ilaç. Abamektin.

Abdominal fat necrosis : Karın içi yağ nekrozu. Karın yağı nekrozu.

A c syndrom : A-c sendromu. Arnold-chiari yapılış bozukluğu.

Abaxial : Abaksiyal. Eksenden uzak, eksen dışı. Eksendışı. Aks kemiği dışında. Eksenden uzakta bulunan (biyoloji terimi). Eksenden uzak. Eksen dışı.

A dna : A dna. Dna çift sarmalının sağ el sarmal yapısı gösterdiği ve çift zincirin bir tam dönüşünde yapıya 11 bazın girdiği dna biçimi.

 

A amplitude mod : A-mod görüntü. Ultrasonografide gönderilen ses dalgasının yayılımı doğrultusunda, farklı yüzeylerden yansıyan ses dalgalarının, yansımanın şiddetine göre çizgisel bir grafik olarak gösterilmesi. özellikle gözde biyometrik ölçümlerde kullanılır.

Anisocoria synonyms : abdominal palpation, abattoir, abdominal distention, a clay, abdominal ovariectomy, a c deformity.

Anisocoria ingilizce tanımı, definition of Anisocoria

Anisocoria kelimesinin İngilizce - İngilizce çevirisi (English to English) : Inequality of the pupils of the eye.