Approved plan türkçesi Approved plan nedir

  • Bir kentin, düzentasarının, yurttaşlar ve kamu kuruluşları yönünden bağlayıcılık ve kesinlik kazanabilmesi için özeksel yönetimce, ülkemizde imar ve iskan bakanlığınca onaylanmış biçimi.
  • Onaylı tasar.
  • Tasdikli plan.

Approved plan ingilizcede ne demek, Approved plan nerede nasıl kullanılır?

Approved : Geçerliliği kabul edilmiş. Vefakar. İzinli. Tasdikli. Onaylı. Kabul edilmiş. Onaylanmış veya tasdikli. Makbul. Onanmış. Denenmiş.

Plan : Yeryüzünün küçük bir parçasını, bütün ayrıntılarıyla gösteren, ölçeği 1:lo.ooo'den büyük haritalar, bk. harita, ölçek. Plan kurmak. Coğrafya, iktisat, madencilik alanlarında kullanılır. Josparını çizmek. İktisadi karar birimlerinin belli bir dönemde belirledikleri hedeflere ulaşmak için izleyecekleri yol haritası. bk. kalkınma planı. Plan. Projesini yapmak. Kurmak. Planını çizmek. Joba.

Approved agenda : Kesin gündem.

Approved budget : Onaylanmış olan paranın tahsisatı. Onaylanmış bütçe. Onaylı bütçe.

Approved by : Onaylayan. Onay.

Approved change : Onaylanmış değişiklik.

İngilizce Approved plan Türkçe anlamı, Approved plan eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Approved plan ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Approved plan synonyms : statutory plan.