Ark nedir, Ark ne demek

  • İçinden su akıtmak için toprak kazılarak yapılmış olan açık oluk, arık, dren, karık

"Ark" ile ilgili cümle örnekleri

  • "Konduların ortasına ark yapıp göllenen suları dışarı akıttılar." - L. Tekin

Yerel Türkçe anlamı:

Su kanalı (harık da denir)

Zanaat Ticaret alanındaki sözlük anlamı:

Su yolu. (Esnemez, İnönü -Eskişehir; Arslandoğmuş *Şarkikaraağaç - Isparta; Dereyazıcı *Alaca -Çorum; Gökmenler, Çatak, Gedikli, Kızılağaç *Saimbeyli -Adana)

Diğer sözlük anlamları:

Su cedveli.

Fransızca'da Ark ne demek?:

rigole

Osmanlıca Ark ne demek? Ark Osmanlıca'da ne anlama gelir?:

cedvel

Ark hakkında bilgiler

Ark ya da kanal, insan eli ile yapılmış, sulama ya da ulaşım amacı ile kullanılan su yollardır. Akma hızı fazla olmayan ırmaklar geçmişten günümüze hep ulaşım için kullanılagelmiştir. Bu ırmakların birbirlerine yakınlaştığı yerlerde kanallar açılmak suretiyle ulaşım daha da kolay hâle getirilmiştir.

Bilinen en eski kanal milâttan önce yaklaşık 4000'li yıllarda Mezopotamya'da yapılmıştır. Eski zamanların en uzun kanalı ise Büyük Çin Kanalı'dır. 1794 km uzunluğundaki kanal İmparator Yang Guang'ı Pekin ve Hangzhou arasında taşımak için yapılmıştır. Proje resmî olarak 605 yılında başlamış olsa da ilk temelleri milâttan önce 486 yılında atılmıştır. Türk tarihinde de Sokollu Mehmed Paşa, Don-İdil ırmakları ile Kızıldeniz-Akdeniz bağlantılarını sağlamak için kanal projeleri tasarlamıştır. Fakat kendi bu işleri gerçekleştirememiştir. Daha sonra bu projelerden Süveyş'i İngilizler, Don-İdil'i Ruslar hayata geçirmişler ve ulaşımda yeni bir devir açmışlardır. Bunun yanında Amerikalıların açtığı Panama Kanalı da yeryüzündeki en önemli kanallar arasındadır.

 

Avrupa'da suyollarını geliştirmek için birçok kanal yapılmıştır. Özellikle Napolyon döneminde Fransa'da, 1760'larda da İngiltere'de kanal yapımı en üst seviyesine ulaşmış ve ülke içinde kömür ve diğer sanayi hammaddelerinin yolda kalma süreleri büyük oranda düşürülmüştür. Avrupa'daki en önemli kanallar Ren-Main-Tuna Kanalı ile Ren-Rhône Kanalı sayılabilir. Avrupa'nın en büyük kanalları, 1895'te Kuzey Denizi'nden Baltık Denizi'ne açılan Kiel Kanalı ile İjmuiden-Amsterdam artasına yer alan Kuzey Deniz Kanalı'dır.

En çok kanala sahip ülkelerden biri de Rusya'dır. Su taşıma oranı çok yüksek olan nehirlere sahip olan Rusya yaptığı kanallarla Hazar Denizi'nden Sankt Peterburg'a, Moskova'dan Karadeniz'e kadar ulaşır. İdil ve Don Nehri arasındaki Don-İdil Kanalı ile Ruslar, Hazar Gölü ve Karadeniz'i birbirne bağlamışlar ve Hazar, artık tamamen bir deniz hâline gelmiştir. Bugün bir gemi Hazar Denizi'nden çıktığı takdirde açık denizlere ulaşabilir.

 

Ark anlamı, kısaca tanımı:

Diğer dillerde Ark anlamı nedir?

İngilizce'de Ark ne demek? : n. Noah's Ark, ship built by Noah to withstand the Flood (Biblical); Ark of the Covenant, chest sacred to the Israelites (Biblical); flatboat, type of boat once used on the Mississippi River; box, chest (Archaic)

n. cabinet in a synagogue where the scrolls of the Torah are kept

n. ark, Noah's Ark, ship built by Noah to withstand the Flood (Biblical); Ark of the Covenant, chest sacred to the Israelites (Biblical); houseboat

Fransızca'da Ark : rigole [la], cassis [le], conduit [le]

Almanca'da Ark : n. Bogen, Kanal

Rusça'da Ark : n. желобок (M), канавка (F), арык (M)

adj. дуговой

Ark dartmak : Ark açmak, cedvel açmak.

Ark fırını : Genellikle iki grafit elektrot arasında düşük gerilim, yüksek akım yeğinliği uygulayarak oluşturulan ve sıcaklığı 3000°C'ye erişebilen parlak ışıklı elektrik arkı ile ısıtılan fırın. Genellikle iki grafit elektrot arasına düşük gerilim, yüksek akım uygulanarak oluşturulan ve sıcaklığı 3000 °C’a erişebilen parlak ışıklı elektrik arkı ile ısıtılan fırın.

Ark heği : Küçük küfe.

Ark kaynağı : Ark kaynağı yapma işlemi sonucu oluşmuş kaynak.

Ark kaynağı yapma : Bir arkın yüksek ısısından yararlanılarak yapılan kaynak işlemi.